fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Kurator do spółek jeszcze nie wejdzie

Adobe Stock
Propozycja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zakładająca wprowadzanie kuratorów do niefinansowych firm na razie nie znalazła poparcia resortu finansów.

UKNF na początku tego roku w ramach uwag do projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przedstawił propozycję dającą mu nowe możliwości – wprowadzanie kuratora do firm, które źle komunikują się z rynkiem, np. nie publikując raportów.

Ustanowienie kuratora w firmach miałoby być możliwe tylko w pewnych przypadkach. Miało dotyczyć spółek o znacznie rozproszonym akcjonariacie, których pogarszająca się sytuacja finansowa powoduje trudności w zapewnieniu działania organów lub następuje utrata kontaktu ze spółką. – Ideą propozycji UKNF dotyczącej instytucji kuratora było wprowadzenie do przepisów prawa instrumentu mającego na celu uporządkowanie sytuacji w spółkach. Zarówno w tych pozbawionych organów, jak i naruszających obowiązujące przepisy w zakresie rynku kapitałowego – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik Urzędu.

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że UKNF podtrzymuje chęć wprowadzenia proponowanego przez siebie przepisu. Dużo w tej sprawie jednak zależy od Ministerstwa Finansów. Biuro prasowe resortu zwraca uwagę, że propozycja dotycząca możliwości wprowadzania kuratora wywołała szereg wątpliwości wśród uczestników konsultacji zewnętrznych. „Wskazywano na istnienie tego rozwiązania w polskim porządku prawnym, który reguluje już instytucję kuratora oraz tryb jego ustanawiania. Podstawy w tym zakresie wyznacza art. 42 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w sytuacji, gdy osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. W szczególności wskazywano, że propozycja art. 68 d ust. 1 pkt 2 stanowi dokładne odzwierciedlenie przepisu art. 42 kodeksu cywilnego" – odpowiada MF. „W związku z tym i innymi licznymi wątpliwościami, a także mając na uwadze fakt, że propozycja ta nie była związana z celem ustaw, czyli implementacji przepisów unijnych, odstąpiono od dalszego procedowania tej propozycji. W zależności od wyników dodatkowych analiz ewentualne prace nad tym tematem będą prowadzone w ramach odrębnego procesu legislacyjnego" – dodaje MF.

Propozycja była różnie oceniana przez ekspertów. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazywało, że pomoże dyscyplinować krnąbrne spółki i zmniejszy ryzyko zawieszenia notowań, które najbardziej dotyka akcjonariuszy. Z kolei Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych sugerowało, że w przepisach są już niezbędne środki, których nadzorca powinien używać, gdy firmy źle wykonują obowiązki informacyjne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA