fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Unia zmusi producentów do sprzedawania lepszego sprzętu

Pexels
Parlament Europejski chce zmusić firmy do tego, aby wydłużały czas życia produktów i je naprawiały zamiast zachęcać do kupowania kolejnych .

Celem przyjętej rezolucji jest zachęcanie do podejmowania zrównoważonych wyborów konsumenckich i promowanie kultury ponownego użycia. Parlament zaapelował do Komisji Europejskiej o przyjrzenie się temu problemowi aby konsumenci mieli większe możliwości naprawy i wydłużenie żywotności produktów. Jednocześnie zaapelowano aby w końcu opracowano uniwersalną ładowarkę do telefonów, by zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych.

Parlament podaje, że potrzebne systematyczne zmiany: od produkcji i zamówień publicznych do reklamy i gospodarki odpadami. Chce także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi poprzez zachęcanie do ponownego użycia i napraw oraz zwalczanie praktyk, które skracają żywotność produktów. Rezolucję poparło 395 posłów, przy 94 głosach przeciw i 207 wstrzymujących się.

Posłowie wzywają Komisję do przyznania konsumentom prawa do reperowania popsutych produktów. Naprawa ma być atrakcyjniejsza, bardziej systematyczna i opłacalna dzięki wydłużeniu gwarancji, zapewnianiu gwarancji na części zamienne i zwiększeniu dostępności informacji o naprawach i konserwacji.

Posłowie nalegają również na większe wsparcie rynków towarów używanych, wzywają do podjęcia działań mających na celu zwalczanie praktyk, skracających okres użytkowania produktu, oraz popierają zrównoważoną produkcję. Ponownie domagają się wdrożenia systemu uniwersalnych ładowarek w celu ograniczenia ilości odpadów elektronicznych. Zachęcają do znakowania produktów zgodnie z ich trwałością (np. licznik zużycia i jasna informacja o szacunkowej żywotności produktu).

Posłowie chcą zachęcać przedsiębiorstwa i konsumentów do podejmowania zrównoważonych wyborów. Dlatego domagają się, by zamówienia publiczne uwzględniały kryteria zrównoważonego rozwoju. Upominają się też o odpowiedzialny marketing i reklamę. Na przykład w reklamach kładących nacisk na cechy przyjazne dla środowiska należy stosować wspólne kryteria na poparcie takiego twierdzenia – podobnie jak w przypadku uzyskiwania certyfikacji oznakowania ekologicznego. W rezolucji wzywa się również do zwiększenia roli unijnego programu oznakowania ekologicznego, tak aby był on w większym stopniu wykorzystywany przez przemysł i aby podnieść świadomość konsumentów.

Ponadto w przyjętym tekście proponuje się nowe zasady gospodarowania odpadami oraz usuwanie przeszkód prawnych, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie. Będzie to również korzystne dla rynku surowców wtórnych.
Z badania Eurobarometr wynika, że 77 proc. obywateli UE wolałoby naprawiać swoje urządzenia zamiast kupować nowe. 79 proc. badanych uważa, że producenci powinni być prawnie zobowiązani do ułatwiania naprawy urządzeń cyfrowych lub wymiany ich poszczególnych części.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA