fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

CCC chce przyciągnąć inwestorów zagranicznych i myśli o Frankfurcie

Fotorzepa, Darek Golik
To na niemiecką giełdę mają trafić nowe obligacje obuwniczej grupy o wartości 150 mln euro. Plan przewiduje ich zamianę na akcje skupione z rynku za 300 mln zł.

W miniony piątek zarząd CCC, firmy kontrolowanej przez Dariusza Miłka, podjął uchwałę w sprawie pozyskania dodatkowego długoterminowego kapitału dla spółki notowanej w Warszawie na rynkach międzynarodowych, a spółka przedstawiła projekty uchwał na zwołane na 10 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Sieć marketów z obuwiem chce wesprzeć swój rozwój w kraju i za granicą pieniędzmi z emisji 5-7-letnich obligacji o maksymalnej wartości nominalnej 150 mln euro. Która spółka z grupy je wyemituje jeszcze nie zdecydowano, ale zwołane właśnie walne zgromadzenie ma przygotować grupę na taką ewentualność.

CCC zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, na rynku otwartym (Freiverkehr). W ten sposób, jak podaje, poprawi rozpoznawalność spółki na niemieckim rynku. Z kolei fakt, że emisja skierowana będzie na rynek międzynarodowy, ma ułatwić firmie pozyskanie nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł kapitału.

Plan grupy Dariusza Miłka przewiduje, że część wpływów netto z emisji zostanie przeznaczona na przeprowadzenie skupu maksymalnie 2 mln akcji własnych spółki (do 5,1 proc. wszystkich) o wartości do 300 mln zł. Papiery te mogą zostać następnie umorzone lub wydane posiadaczom obligacji. Skup może potrwać do końca 2019 roku.

Zwołane na styczeń walne zgromadzeniu ma zagłosować w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o maksymalnie 3 mln walorów serii F o nominale 0,1 zł, w ramach którego mogą zostać wyemitowane nowe akcje przeznaczone do wydawania posiadaczom obligacji.

Walne zgromadzenie ma także upoważnić zarząd do nabycia z wpływów z emisji obligacji akcji własnych spółki i utworzyć kapitał rezerwowy na ten cel.

Ponieważ – tłumaczy CCC – „zgodnie z obecną praktyką rynkową”, dokumentacja dotycząca planowanej emisji obligacji zawierać będzie klauzulę zakładającą możliwość przyśpieszonej spłaty długu na żądanie ich posiadaczy w określonych przepadkach, w tym, w przypadku zmiany kontroli nad spółką, walne zgromadzenie ma także dokonać zmiany statutu chroniącej interesy mniejszościowych akcjonariuszy.

W projektach NWZ jest szkic uchwały dotyczący zmiany statutu i ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy posiadających ponad 20 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ograniczenie te nie będzie przy tym dotyczyło akcjonariuszy dysponujących taką pulą walorów w dniu walnego zgromadzenia, ani też jeśli ktoś ogłosi wezwanie zapewniając możliwość sprzedaży akcji CCC wszystkim inwestorom bez wyjątku.

150 mln euro to obecnie około 660 mln zł.

Na koniec września zadłużenie Grupy CCC wynosiło 1,1 mld zł brutto, a w ujęciu netto 940 mln zł. Zarząd oceniał w sprawozdaniu za trzeci kwartał, że jego poziom jest bezpieczny. Dla porównania przychody grupy po 9 miesiącach br. wyniosły nieco ponad 2,06 mld zł, zysk operacyjny niecałe 156 mln zł, EBITDA 290 mln zł, a zysk netto 123,3 mln zł.

Wskaźnik dług netto do zannualizowanej EBITDA sięgał na koniec września 2,6, a wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 109,3 proc. Oba wzrosły w porównaniu do stanu z końca września 2015 r.

Kredyty Grupy CCC zapadają w latach 2017 i 2018, a wykup obligacji notowanych obecnie na Catalyst powinien nastąpić 10 czerwca 2019 r.

W latach 2017-2019 grupa zapowiada utrzymanie tempa wzrostu powierzchni handlowej o 100 tys. m kw. rocznie. O tyle przyrośnie jej powierzchnia również w tym roku. Na koniec września br. wynosiła niecałe 427 tys. m kw., a CCC prowadziło wówczas 825 sklepów w Polsce i za granicą.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA