fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 29 grudnia 2015 r.

- rozporządzenie ministra rozwoju z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (DzU z 14 grudnia 2015 r., poz. 2119)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu (DzU z 28 grudnia 2015 r., poz. 2192)

- ustawa z 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DzU z 29 grudnia 2015 r., poz. 2194)

- ustawa z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (DzU z 28 grudnia 2015 r., poz. 2195)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" (DzU z 28 grudnia 2015 r., poz. 2196)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim (DzU z 28 grudnia 2015 r., poz. 2197)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (DzU z 28 grudnia 2015 r., poz. 2210)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA