fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 7 listopada 2019 r.

• ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (DzU z 6 sierpnia 2019 r., poz. 1466)

• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 6 sierpnia 2019 r., poz. 1469)

• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogów (PLH060062) (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2006)

• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sawin (PLH060068) (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2007)

• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Wieprz (PLH060051) (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2008)

• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH060072) (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2009)

• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2013)

• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowa Góra (PLH060070) (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2014)

• ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 14 czerwca 2007 r. (DzU z 23 października 2019 r., poz. 2017)

• art. 2–4 ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 października 2019 r., poz. 2089)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (DzU z 4 listopada 2019 r., poz. 2123)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego – z wyjątkiem § 12 który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 6 listopada 2019 r., poz. 2141)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie (DzU z 6 listopada 2019 r., poz. 2142)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych (DzU z 6 listopada 2019 r., poz. 2143)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (DzU z 6 listopada 2019 r., poz. 2145)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA