fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 24 października 2019 r. (poz. 2018-2034)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 - poz. 2034
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego - poz. 2033
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Posadów (PLH060073) - poz. 2032
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Debry (PLH060003) - poz. 2031
Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości - poz. 2030
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej - poz. 2029
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - poz. 2028
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych - poz. 2027
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej - poz. 2026
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075) - poz. 2025
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - poz. 2024
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - poz. 2023
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 października 2019 r. o sprostowaniu błędów - poz. 2022
Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 października 2019 r. o sprostowaniu błędów - poz. 2021
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo zamówień publicznych - poz. 2020
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ? Prawo zamówień publicznych - poz. 2019
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych - poz.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA