fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski z 13 października 2020 r. (poz. 925 - 933)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (poz. 933)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.62.2020 o nadaniu stopnia generała brygady (poz. 932)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.61.2020 o nadaniu stopnia generała brygady Służby Wywiadu Wojskowego (poz. 931)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.42.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej (poz. 930)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. (poz. 929)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.48.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (poz. 928)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.46.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (poz. 927)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.43.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji (poz. 926)

- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (poz. 925)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA