fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 sierpnia 2020 r.

- niektóre przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 sierpnia 2019 r., poz. 1579)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (DzU z 9 października 2019 r., poz. 1908)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (DzU z 31 stycznia 2020 r., poz. 157)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (DzU z 17 lutego 2020 r., poz. 248)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (DzU z 28 kwietnia 2020 r., poz. 763)

- rozporządzenie ministra finansów z 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (DzU z 23 czerwca 2020 r., poz. 1088)

- § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (DzU z 29 czerwca 2020 r., poz. 1132)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DzU z 16 lipca 2020 r., poz. 1249)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 17 lipca 2020 r., poz. 1255)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (DzU z 17 lipca 2020 r., poz. 1256)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA