fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 kwietnia 2021 r.

• § 1 pkt 3 rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 25 stycznia 2021 r., po. 158)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 16 kwietnia 2021 r., poz. 713)
• niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 22 kwietnia 2021 r., poz. 748)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 23 kwietnia 2021 r., poz. 750) • rozporządzenie Rady Ministrów z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 23 kwietnia 2021 r., poz. 751)
• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 23 kwietnia 2021 r., poz. 752)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA