Z oferowanej w punktach pomocy mogą skorzystać osoby z cukrzycą każdego typu, które w wyniku działań wojennych musiały opuścić Ukrainę i potrzebują doraźnej pomocy w zapewnieniu ciągłości leczenia. Otrzymają oni pomoc finansową konieczną do zakupienia podstawowych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy a także pomoc w finansowaniu specjalnej diety cukrzycowej. Diabetycy mogą też liczyć na to, że w punkcie zdobędą potrzebne im informacje dotyczące możliwości leczenia w Polsce.  

Punkty pomocowe będą tworzone przez chętne Oddziały i Koła PSD, które zgłoszą się do Zarządu Głównego. W poszczególnych punktach, pomocy oraz potrzebnych informacji będą udzielali działacze PSD.

Więcej informacji o punktach na www.diabetyk.org.pl