Brak w projekcie obwieszczenia leków refundowanych z dnia 21.06 br. Diaprelu MR w zalecanej przez WHO dawce 60 mg jest ogromnym zaskoczeniem dla chorych. List w tej sprawie do Ministra Zdrowia opublikował na swojej stronie Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

– Liczymy na to, że Ministerstwu Zdrowia i producentowi leku uda się w tej sprawie porozumieć, bo chodzi tu o ok. 200 tys. pacjentów, którzy przyjmują ten lek. Ma on wprawdzie tańsze zamienniki, ale każde takie „wypadnięcie” z refundacji powoduje duże zamieszanie, chorzy nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

– Ludzie są przyzwyczajeni do swoich leków. Nikt nie chce, by jego lek przestał być refundowany, bo to oznacza konieczność zgłoszenia się do specjalisty po nowe recepty. Mam jednak nadzieję, że lek znajdzie się w finalnej wersji listy refundacyjnej. Wystosowaliśmy w tej sprawie do MZ uwagę do projektu wykazu leków refundowanych – wyjaśnia.

O tym, że cofnięcie refundacji dla leku, którzy pacjenci zażywają od kilku czy nawet kilkunastu lat, jest dla nich bardzo niekorzystne, mówi również prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 

– Patrząc przez pryzmat liczby polskich pacjentów leczonych tym konkretnym preparatem, zniknięcie Diaprelu MR 60 mg z listy refundacyjnej wywołałoby duże perturbacje. Mogłyby się one przejawiać nawet tak szkodliwym klinicznie zjawiskiem, jak przerwanie terapii przez wielu pacjentów – tłumaczy.  

Profesor zwraca uwagę, że cofnięcie refundacji preparatu oryginalnego oznaczałoby brak możliwości wydania przez aptekę refundowanego odpowiednika generycznego. To zaś spowodowałoby, że pacjent albo przerwie leczenie, gdy skończą mu się tabletki, albo będzie musiał udać się do lekarza i poprosić o zmianę preparatu. – Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że prawie 200 tys. osób leczonych Diaprelem MR 60 mg nagle staje przed faktem braku refundacji leku. Jestem jednak przekonania, że preparat ten znajdzie się w finalnej wersji listy refundacyjnej – mówi.

Diaprel MR w zalecanej przez WHO dawce 60 mg jest obecnie podstawową formą terapii i jednym z najczęściej stosowanych leków w terapii cukrzycy typu 2. Konieczność modyfikacji terapii najczęściej wiąże się z dodatkową konsultacją specjalistyczną i ponownym ustawieniem leczenia. Anna Śliwińska zwraca uwagę, że w tym okresie setki tysięcy pacjentów może być narażonych na ryzyko utraty kontroli glikemii, co wiąże się z pogorszeniem stanu ich zdrowia i możliwymi powikłaniami.

Obecnie pacjenci mogą sami dokonać wyboru, czy chcą wykupić oryginalny Diaprel MR, czy też tańszy odpowiednik. Ich zdaniem „w decyzji Ministerstwa Zdrowia trudno dopatrywać się uzasadnienia merytorycznego czy ekonomicznego, ponieważ cena leku (obecna czy obniżona) nie wpłynie na wydatki NFZ ze względu na oparcie limitu na innej substancji czynnej (glimepiryd). Obecnie pacjent idąc do apteki z receptą ma wybór – może wykupić lek oryginalny przepisany przez lekarza albo wybrać tańszą postać leku (generyk)".

Pacjenci w liście otwartym do Ministra Zdrowia wyrazili nadzieję, że MZ podejmie ostatecznie decyzję, która umożliwi im kontynuację terapii z wykorzystaniem Diaprelu MR 60 mg.

Nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie 1 lipca tego roku