Pomoc i poszanowanie godności, czyli jakie prawa powinien znać każdy pacjent

Każdemu pacjentowi przysługują prawa zagwarantowane ustawą. To m.in.: prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą, prawo do natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, prawo do informacji o stanie zdrowia oraz rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń, prawo do poszanowania jego intymności i godności.

Publikacja: 28.10.2023 18:09

Pomoc i poszanowanie godności, czyli jakie prawa powinien znać każdy pacjent

Foto: Adobe Stock

To także prawo do dokumentacji medycznej oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Lista tych praw jest znacznie dłuższa, a podmiot medyczny ma nie tylko obowiązek udostępnić informację o prawach pacjenta, ale przede wszystkim ich przestrzegać. Jeśli dojdzie do naruszenia tych praw, poszkodowany może wystąpić do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Rzecznik, jako organ administracji rządowej, może zbadać sprawę, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości – podjąć odpowiednie działania.

Od 6 września 2023 r. przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Ma on umożliwić w szybki sposób uzyskanie rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta to 200 tys. zł.

Sami możemy zdecydować, czy dochodzimy roszczeń w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, czy też na drodze sądowej. W tej drugiej opcji lista roszczeń jest znacznie szersza, choć samo postępowanie może trwać znacznie dłużej.

W jaki sposób pacjent może egzekwować swoje prawa? Z jakimi roszczeniami do sądu może wystąpić, kogo powinien pozwać i jakie przedstawić dowody? Kiedy dochodzi do błędu medycznego i jakie są tego konsekwencje? Odpowiedzi na m.in. te pytania znajdą Państwo w poradniku. Eksperci zawarli w nim wiele praktycznych wskazówek.

Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej

Jak pacjent może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Pacjenta, to urząd, który ma chronić pacjentów

Czytaj więcej

(Nie)dozwolone nagrywanie wizyt. Co pacjent może zrobić w gabinecie lekarskim

Czytaj więcej

Zasady transplantacji: czy zgoda pacjenta jest konieczna

Czytaj więcej

Błędy medyczne w procesie leczenia i odpowiedzialność karna lekarzy

Czytaj więcej

Pacjent w sądzie: jak personel medyczny odpowiada za naruszenia praw pacjentów

To także prawo do dokumentacji medycznej oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Lista tych praw jest znacznie dłuższa, a podmiot medyczny ma nie tylko obowiązek udostępnić informację o prawach pacjenta, ale przede wszystkim ich przestrzegać. Jeśli dojdzie do naruszenia tych praw, poszkodowany może wystąpić do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Rzecznik, jako organ administracji rządowej, może zbadać sprawę, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości – podjąć odpowiednie działania.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?