Brak personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy, to od dłuższego czasu bolączka wielu placówek medycznych. W czasie pandemii mogły liczyć na pewne ułatwienia. Jednym z nich był przepis, który pozwalał na funkcjonowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) bez lekarza w składzie. I choć stan zagrożenia epidemicznego przestał obowiązywać 1 lipca tego roku, sytuacja nie uległa jednak poprawie. Z danym wynika, że w 2022 r. przez średnio 54 proc. czasu funkcjonowania w obsadzie ZRM S nie było lekarza. A w trzecim kwartale 2023 r. braki lekarzy w specjalistycznych zespołach utrzymują się na poziomie 55 proc. Problem ten dostrzegł resort zdrowia i przygotował regulację, która ma przedłużyć niestosowanie kar za brak lekarza w karetce S. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 września 2023 r. NFZ nie będzie mógł stosować kar w przypadku niespełniania, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., wymagań dotyczących zapewnienia lekarza  w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego. Warunek jest jeden - w składzie tego zespołu będą musiały być co najmniej trzy osoby posiadających kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu. Z uzasadnienia projektu wynika, że zawieszenie kar na okres od lipca do końca 2023 r. jest zasadne właśnie ze względu na trudności z powrotem lekarzy do ZRM S. Przedłużenie wyłączenia sankcji ma umożliwić placówkom medycznym skuteczne zrekrutowanie medyków do pracy w karetkach S i uchronić je przed stratami finansowanymi. Ponadto w projekcie znalazły się też uregulowania dotyczące kwestii związanych z właściwym wykonaniem umowy na realizację szczepień zalecanych, wykonywanych w aptekach. 

Zasadniczo nowe przepisy mają wejść w życie 1 listopada 2023 r., ale przedłużenie wyłączenia kar za brak lekarza w karetce ma zacząć obowiązywać już następnego dnia po ogłoszeniu rozporządzenia zmieniającego. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu chodzi o możliwie jak najszybszą ochronę przed sankcjami za brak lekarza w obsadzie karetki S, który - jak podkreśla MZ - nie jest zależny od świadczeniodawców. 

Etap legislacyjny: uzgodnienia i konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Pacjenci traktują karetkę jak taksówkę