6 kwietnia weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ m.in. podwyższające wycenę świadczeń stomatologicznych i wprowadzające nowe pakiety świadczeń.  Główne zmiany dotyczą procedur chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Wyceny niektórych procedur wzrosły nawet pięciokrotnie.  Zmiany miały zachęcić dentystów do realizacji umów z Funduszem, lecz w przypadku części świadczeń stomatologicznych wprowadzono limity na procedury rozliczane w ramach pakietów usług.

Jak czytamy w serwisie Puls Medycyny, dentyści żądają natychmiastowego wykreślenia z zarządzenia prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ  zapisu wprowadzającego w zakresie umów z NFZ "odrębnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego”. Trwa zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie.

Zwracają uwagę, że zarządzenie wprowadzono w życie z datą wsteczną, bez odpowiedniego czasu na przygotowanie. W efekcie trwa "totalny chaos w funkcjonowaniu gabinetów stomatologicznych", pacjenci oczekujący na zabiegi zostali pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ z dnia na dzień, a ich wizyty zostaną odwołane, bo limity na te świadczenia zostały już przekroczone.

“Zapis o wyodrębnieniu osobnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami jest policzkiem wymierzonym pacjentom w zakresie dostępności do refundowanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej, w tym najbardziej podstawowego z podstawowych świadczeń, czyli badania/badania kontrolnego (ale i pozostałych świadczeń podstawowych, jak ekstrakcje, higienizacja, itd.). Jest to niezgodne z konstytucyjnym zapisem o równej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej” - piszą w petycji dentyści.

podkreślają, że pacjenci oczekujący na zabiegi zostali pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ z dnia na dzień, a ich wizyty zostaną odwołane, bo limity na te świadczenia zostały już przekroczone.