Reklamy produktów leczniczych będą musiały zawierać trzy różne wersje ostrzeżenia dotyczącego ich stosowania. Będą krótsze i sformułowane prostszym niż dotychczas językiem.

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia, które właśnie wchodzi w życie. Nowy komunikat trudniej będzie zignorować. Dotychczasowy spowszechniał. Do tego jest długi i aby nie płacić za czas antenowy, w reklamach wypowiada się go tak szybko, że czasem trudno go zrozumieć.

Komunikat będzie brzmiał: „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”. Pozostałe wersje będą przypominać pacjentom, że leki należy stosować zgodnie z ulotką i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Powinni także zwrócić uwagę na przeciwwskazania. Każda nowa wersja reklamy danego produktu leczniczego będzie musiała zawierać inne ostrzeżenie niż poprzednia.

Przewidziano jednak okres przejściowy. Reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed wejściem w życie rozporządzenia i która nie spełnia nowych wymogów może być rozpowszechniana nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z 7 lipca 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1554)

Czytaj więcej

Suplement to nie lek - nowe przepisy zmienią reklamy tych produktów