Po łagodnej zimie może być więcej kleszczy, w tym również tych zakażonych chorobotwórczymi drobnoustrojami. Z tego powodu, ze zmiennych warunków klimatycznych w poszczególnych latach, może wynikać odczucie większego zagrożenia kleszczami.

Podobnie jest z zakażeniami przenoszonymi przez kleszcze. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego­ – PZH wynika, że co roku w Polsce dochodzi do około 200 zachorowań na odkleszczowe zapalenie mózgu, jednak najwięcej odnotowano w 2009 r. – prawie 350 infekcji.

Dlatego eksperci uspokajają, że zagrożenie kleszczami się nie zwiększa. Co nie oznacza, że można się nimi nie przejmować i nie zabezpieczać się odpowiednimi preparatami i ubiorem w czasie przebywania na terenach zalesionych i krzewiastych.

– Aby uniknąć zakażenia patogenami przenoszonymi przez kleszcze, na ogół wystarczy stosować proste środki zaradcze. Po każdym spacerze w lesie – szczególnie w takim, w którym jest dużo różnych roślin – należy obejrzeć swoje ciało, czy nie ma na nim kleszczy. Wystarczy usunąć je w ciągu 24 godzin, żeby uniknąć zakażenia – przypomina prof. Tomasz Chmielewski z Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie.

Jak podaje PAP Nauka w Polsce, z badań prof. Krzysztofa Solarza z Zakładu Parazytologii w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i jego zespołu wynika, że na niektórych obszarach naszego kraju około 30 proc. kleszczy jest zakażonych patogenami, takimi jak borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu oraz anaplazmoza i babeszjoza.

Dotyczy to województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego, gdzie zebrano i przebadano prawie 18 tys. kleszczy.

W niektórych rejonach może być jeszcze więcej zakażonych kleszczy, np. w Puszczy Niepołomickiej, gdzie prawie 60 proc. kleszczy to nosiciele patogenów powodujących anaplazmozę i babeszjozę.

– Jednak powodów do paniki nie ma – uspokaja prof. Chmielewski. – Zwykle odsetek zakażonych kleszczy nie przekracza kilku procent, zaledwie ok. 0,1 proc. tych pajęczaków jest zakażonych wirusami powodującymi zapalenie mózgu. Nie można powiedzieć, że coraz więcej jest kleszczy zakażonych różnymi patogenami, które mogą być przenoszone na ludzi i zwierzęta.

– W ostatnich latach poprawiła się wykrywalność odkleszczowych drobnoustrojów dzięki udostępnieniu nowych techniki badawczych. Większa jest nasza wiedza o nich – wyjaśnia prof. Tomasz Chmielewski.

kk, PAP Nauka w Polsce