Przyjęta przez Sejm nowelizacja o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, wprowadza Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Przewiduje, że  świadczenia z tego funduszu będzie można otrzymać za ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne (tzw. NOP-y).

Maksymalna kwota świadczenia ma wynosić 100 tys. zł. Obejmie to zwrot kosztów leczenia (do 10 000 zł) oraz kwotę uzależnioną od dolegliwości zdarzenia niepożądanego (jak długość pobytu w szpitalu, ale też zabieg operacyjny, leczenie lub diagnostyka stwarzające podwyższone ryzyko, pobyt na oddziale intensywnej terapii).

Warunkiem uzyskania świadczenia będzie pobyt w szpitalu nie krótszy niż 14 dni, tak by to dodatkowe rozszerzenie odpowiedzialności państwa w stosunku do stanu obecnego nie obejmowało sytuacji mniej poważnych, np. związanych z poddaniem pacjenta jedynie obserwacji. Wyjątkiem będzie wstrząs anafilaktyczny, będący stan bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta – tu wystarczy, by pomoc medyczna została udzielona w szpitalnym oddziale ratunkowym lub na izbie przyjęć.

Czytaj więcej

Bez odszkodowania za śmierć po szczepieniu

Ustawa reguluje kompensaty za NOP-y, które wystąpiły po szczepieniach przeciw COVID-19 od początku ich wykonywania oraz za NOP-y po jakichkolwiek szczepieniach obowiązkowych przyjętych od 1 stycznia 2023 r.

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta w trybie postępowania administracyjnego.  Złożenie wniosku o świadczenie będzie jednak podlegać opłacie w wysokości 200 zł, która byłaby zwracana w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku. Opłata ma podlegać waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Podczas prac parlamentarnych nad ustawą rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec tłumaczył, że opłata ma być barierą m.in. dla środowisk antyszczepionkowych, by nie zasypały wydającej decyzje komisji przy rzeczniku praw pacjenta i nie paraliżowały jej działania.

Senat uznał jednak, że dla osób z niskimi emeryturami czy rentami, tak wysoka opłata będzie barierą nie do przejścia i przyjął poprawę, która miała znosić opłatę. W dzisiejszym głosowaniu w Sejmie poprawka została odrzucona.

Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ