Materiał powstał we współpracy z Naukową Fundacją Polpharmy

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN) ustanowiły Nagrodę im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora gdańskiej uczelni w latach 2005–2008.

W I edycji konkursu nagrodę i medal otrzymał prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum UJ.

– Ta nagroda jest dla mnie o tyle niezwykła, że nosi imię naukowca, mentora-giganta, na którego barkach stanęły całe pokolenia innych bardzo znaczących naukowców. Jest to doskonały patron nagrody szczególnie dla nauczycieli akademickich, czyli naukowców zajmujących się także pracą dydaktyczną, wychowaniem młodzieży studenckiej, doktoranckiej, prowadzeniem zespołów badawczych – powiedział „Rzeczpospolitej" prof. Marcin Kołaczkowski. – Dla mnie to wielkie wyróżnienie, że środowisko akurat mnie uznało za osobę, którą jako pierwszą chce uhonorować tą nagrodą.

Wyróżnienie zostało przyznane za „opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów typu GPCR w poszukiwaniu terapii chorób psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych". – Moje prace naukowe dotyczą szeroko pojętych badań nad poszukiwaniem nowych substancji biologicznie aktywnych, z myślą o uzyskaniu nowych kandydatów na leki. Są to badania interdyscyplinarne, sięgające od modelowania molekularnego receptorów i komputerowo wspomaganego projektowania kandydatów na leki po badania farmakologiczne. Moim najważniejszym osiągnięciem naukowym jest opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów ośrodkowego układu nerwowego w poszukiwaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych – tłumaczy prof. Kołaczkowski.

Wręczenie nagrody i medalu odbyło się 11 października podczas inauguracji roku akademickiego w GUMedzie. Nagrodę stanowi równowartość kwoty 5 tys. euro w złotych, ufundowana przez Naukową Fundację Polpharmy. Z kolei wykonany z brązu medal przygotowało GTN.

– Nagroda i medal im. prof. Romana Kaliszana otwiera przed zdolnymi naukowcami nowe możliwości aplikacyjne w zakresie medycyny i farmacji – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyróżnienie będzie przyznawane corocznie uczonemu ze stopniem naukowym co najmniej doktora, za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych. Każdy naukowiec może je otrzymać tylko raz.

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (1945–2019) był wybitnym naukowcem, specjalistą z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Stworzył nowy w skali światowej, oryginalny kierunek badawczy – analiza ilościowych zależności struktura-retencja (Quantitative Structure Retention-Relationships, QSRR).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– Mieliśmy zaszczyt przez wiele lat współpracować z prof. Romanem Kaliszanem w Radzie Naukowej Fundacji, której celem jest wsparcie realizacji projektów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji. Jesteśmy dumni, że nagroda jego imienia pozwoli na wyróżnienie najlepszych polskich uczonych. To wkład naszej Fundacji oraz pana Jerzego Staraka w rozwój i promocję polskiej nauki, a także symboliczny wyraz uznania dla wybitnego naukowca, jakim był profesor Kaliszan – wskazuje dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy.

Misją Naukowej Fundacji Polpharmy jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Założona przez Polpharmę w 2001 roku jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców.

Najważniejszym programem Fundacji jest prowadzony od 2002 roku konkurs na finansowanie projektów badawczych. W jego 19 edycjach granty otrzymało 78 zespołów badawczych. Od 2006 r. Fundacja poszerzyła swoją działalność o program stypendialny adresowany do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych. Od 2007 roku realizuje projekt compliance, którego celem jest wspieranie prac naukowych oraz działań edukacyjnych zmierzających do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez chorych przewlekle.

Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy. Firma przeznaczyła na ten cel już 27 mln zł.