Pani X uzyskała unijny certyfikat COVID  po przyjęciu szczepionki  się w czerwcu, gdy miała jeszcze poprzedni numer PESEL. Numer ten potem został zmieniony i zaktualizowany we wszystkich systemach. Dlaczego? Numer PESEL jest zmieniany w przypadku sprostowania daty urodzenia; zmiany płci; nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby. Jedna z tych sytuacji była powodem zmiany PESEL pani X.

Niestety, po zmianie PESEL jej certyfikat szczepienia przestał być widoczny w aplikacji Indywidualne Konto Pacjenta. W Centrum e-Zdrowia dostała informację o braku zgody na przepisanie danych pacjenta ze starego numeru PESEL na nowy.

W sierpniu 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do dyrektora Centrum e-Zdrowia,  które jest administratorem systemu gromadzącego informacje o szczepieniach i odpowiada za wydawanie Unijnego Certyfikatu Cyfrowego COVID w Polsce.

Czytaj więcej

Unijny certyfikat covidowy dotychczasowego paszportu nie zastąpi

- Zgłoszenie obywatela legitymującego się nowym numerem identyfikacyjnym, dotyczące utraty dostępu do dokumentacji medycznej, powinno zostać rozpatrzone z uwzględnieniem  rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID oraz ochrony danych osobowych. Centrum e-Zdrowia powinno zatem wydać nowy unijny certyfikat cyfrowy COVID z aktualnymi danymi osobowymi zgłaszającego - twierdzi RPO.

W odpowiedzi dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowia wyjaśnił, że Centrum nie ma obecnie możliwości przepisania dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień z poprzedniego na nowo nadany numer PESEL. Dlatego problem  braku dostępu do certyfikatu po zmianie PESEL skierowano do dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia. RPO czeka na odpowiedź, jak resort chce go rozwiązać.