Gmina nie zwróci wadium deweloperowi

Gmina może wystawić na przetarg nieruchomości bez planu zagospodarowania czy warunków zabudowy.

Aktualizacja: 11.01.2022 10:24 Publikacja: 11.01.2022 07:07

Zakup ziemi staje się dla deweloperów coraz większym wyzwaniem, szczególnie  w największych aglomera

Zakup ziemi staje się dla deweloperów coraz większym wyzwaniem, szczególnie w największych aglomeracjach

Foto: materiały prasowe

W wykazie nieruchomości przeznaczonych przez prezydenta miasta do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym figurowały dwie działki gruntowe o powierzchni 7 tys. i 3,6 tys. mkw.

Spółka deweloperska, która wygrała, zaoferowała za nie najwięcej, ale nie zawarto umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. W dwukrotnie zmienianym terminie spółka nie zapłaciła całej należności. Nie wywiązała się więc z warunków przetargowych i nie ma podstaw do zwrotu 710 tys. zł wpłaconego wadium – uznał prezydent.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie spółka twierdziła, że ma roszczenie o zwrot wadium, a przetarg, poprzedzony ogłoszeniem wykazu, powinien być unieważniony, bo nie zawarła cywilnoprawnej umowy nabycia nieruchomości z usprawiedliwionych przyczyn. W wykazie i zasadach ogłoszeń o przetargu znalazła się informacja, że przeznaczeniem nieruchomości jest funkcja usługowo-mieszkaniowa. Zdaniem spółki nie było prawnych podstaw do takiego stwierdzenia. Przeznaczenie terenu może ustalać tylko miejscowy plan zagospodarowania, a gdy go brak – decyzja o warunkach zabudowy. Żaden z warunków nie został spełniony, a bezpodstawna, wprowadzająca w błąd potencjalnych nabywców była informacja, że teren przeznaczony jest na cele mieszkaniowo-usługowe. Przetarg należało więc unieważnić i zwrócić wadium.

Czytaj więcej

Możliwa zamiana nieruchomości w transakcji wiązanej z gminą

WSA w Olsztynie oddalił skargę spółki. Uznał, że do sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości na sprzedaż nie trzeba uchwalać miejscowego planu zagospodarowania ani wydawać „wuzetek". Obie nieruchomości objęte wykazem znajdują się na obszarze, dla którego nie ma planu, ale to nie uniemożliwia gminie ich sprzedaży. Organ wykonawczy gminy sam może dokonać wstępnej oceny przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu na podstawie sąsiedniej zabudowy czy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Wynika to z zasady rozporządzalności własnością.

– Z wstępnej oceny prezydenta i ze sporządzonego dodatkowo operatu wynikało, że teren, na którym znajdują się nieruchomości, przeznaczono na cele mieszkaniowo-usługowe. Zawiadomienie o tym i informacja, że dla tego terenu nie ma miejscowego planu, a nabywca powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, znalazły się obok innych wymaganych w ogłoszeniu o przetargu – uzasadniała orzeczenie WSA sędzia sprawozdawca Marzenna Glabas. – Prezydent miasta podał zatem w wykazie wszystkie wymagane dane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Ol 733/21

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"