Blisko 78 proc. Polaków uważa, że powinny istnieć regulacje zapewniające obywatelom minimalny dochód – wynika z opublikowanych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny badań dotyczących postrzegania ubóstwa i nierówności społecznych w Polsce. Z tą opinią nie zgadza się zaledwie 8 proc. ankietowanych. A 59 proc. uważa, że walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi to problem państwa, a nie rodziny.

Zdaniem respondentów blisko co trzeci mieszkaniec kraju żyje w ubóstwie, a 87 proc. uważa, że rozbieżności dochodowe są zbyt duże.

W jaki sposób należałoby dążyć do zmniejszenia skali ubóstwa? Przede wszystkim pracą, a nie zasiłkami. Najwięcej, 43,1 proc. Polaków oczekuje, że państwowe służby skutecznie będą pomagały w znalezieniu zatrudnienia. Jednak odsetek ten zmalał od 2015 r. aż o 31,2 pkt. proc. Na dalszych miejscach wśród preferowanych form pomocy znalazło się stworzenie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi, a także łatwy dostęp do bezpłatnych usług medycznych. Wsparcie w formie zasiłków znalazło się dopiero na czwartym miejscu. Pomoc finansową jako skuteczną w walce z ubóstwem postrzega 15,3 proc. Polaków. W 2015 r. było to 18,7 proc. ©?