Obowiązek szkolny nie musi być spełniany w szkole prowadzonej przez gminę. Równie dobrze może być to publiczna placówka w gestii fundacji czy stowarzyszenia. Rodzice nie mogą więc kwestionować uchwały o przekazaniu szkoły, choćby gmina nie prowadziła już żadnego publicznego gimnazjum. Nie mają interesu prawnego. To jest istota wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną rodzica gimnazjalisty z gminy Hanna.

Skarżący musi wykazać związek między tą uchwałą a jego indywidualną sytuacją prawną. Musi zatem udowodnić, że uchwała poprzez naruszenie prawa wpływa na jego sferę prawnomaterialną wynikającą ze wskazanego przepisu prawa.

– Nie ma jednak przepisu nakazującego dzieciom uczęszczanie na zajęcia w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rodzic nie wykazał więc interesu prawnego – uzasadniała sędzia Joanna Runde-Lissowska.

– To ostatnia sprawa przed sądem dotycząca przekazania szkół w gminie Hanna. Nasze uchwały zostały podjęte zgodnie z prawem – mówi wójt Grażyna Kowalik.

Gmina Hanna nie prowadzi już żadnej publicznej szkoły.

Nie zawsze gmina może jednak oddać placówki w ręce fundacji czy stowarzyszeń. Na podstawie umowy mogą być przekazane tylko te, do których uczęszcza mniej niż 70 uczniów.

Samorządy decydują się na to, bo koszty prowadzenia szkół są wtedy niższe. Można zatrudniać nauczycieli na podstawie kodeksu pracy, bez wypłacania wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej przez ministra edukacji, bez trzynastek, dodatków wiejskich czy nagród jubileuszowych.

– Na przekazaniu oszczędzamy około 1 mln zł rocznie. Utrzymaliśmy też sieć szkół, dzięki czemu dzieci mają blisko, a nauczyciele zachowali pracę. W naszej gminie wszystkie dzieci chodzą do przedszkola – podaje wójt Kowalik.

Ustawowy warunek przekazania szkoły stowarzyszeniu spełnia około 28 proc. gminnych szkół. Według Systemu Informacji Oświatowej mamy 24 756 szkół dla dzieci i młodzieży. Spośród nich 6934 to małe szkoły do 70 uczniów. Prawie wszystkie małe podstawówki są położone na wsi.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Do tej pory gminy przekazały 229 szkół podstawowych, dziewięć gimnazjów, 19 przedszkoli, pięć punktów przedszkolnych.

sygnatura akt: I OSK 1528/14