Kilka miesięcy temu opublikowaliśmy obszerną tabelę z najciekawszymi stanowiskami GIODO w sprawie ochrony danych osobowych pracowników („Ściągawka: jakich informacji można żądać od pracownika albo o nim”, „PiP” z 8 marca 2011).

Z kolei w ostatnim dniu maja zaprezentowaliśmy interpretacje MPiPS i GIP w sprawach urlopów pracowniczych („Jak bez stresu zapewnić pracownikom wakacje”, „PiP” z 31 maja 2011).

Dziś kolej na zagadnienia związane z czasem pracy. Tych wydanych na prośbę „Rzeczpospolitej” uzbierało się dość dużo. Wszystkie można zaleźć w Internecie na stronie Wyjaśnienia urzędów » Praca » Czas pracy

Dziś prezentujemy najbardziej aktualne i najciekawsze patrz -  Najciekawsze interpretacje Głównego Inspektoratu Pracy w sprawach dotyczących czasu pracy opublikowanych w „Rzeczpospolitej". Niestety, wszystko wskazuje na to, że innych problemów, nurtujących nas i naszych czytelników, inspekcja już nie wyjaśni.

Powód? Nie jest zobowiązana do interpretacji przepisów. W najnowszym przesłanym 8 czerwca 2011 do redakcji stanowisku czytamy: „(…) stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy Prawo prasowe granice uprawnień dziennikarza do uzyskiwania informacji wyznacza przepis art. 4 tej ustawy, nakładający na adresata jedynie obowiązek udzielania prasie informacji o działalności danej jednostki.

Obowiązek udzielania prasie informacji, o którym mowa wyżej, sprowadza się zatem wyłącznie do stworzenia dziennikarzom możliwości zapoznania się z informacją o faktach, nie może jednak prowadzić do wymuszania podejmowania nowych zachowań dotyczących merytorycznej działalności podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji.

Powyższy pogląd ugruntowany jest zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, które wskazują, że "przepis art. 4 pp stanowi o udzielaniu informacji o działalności danego podmiotu, czyli informowaniu o faktach dotyczących tej działalności.

Czym innym jest natomiast wyjaśnianie znaczenia prawnego, formułowanie opinii prawnych na temat poszczególnych czynności lub decyzji podejmowanych przez podmiot zobowiązany do informowania prasy o swojej działalności albo ich uzasadnianie" (wyrok NSA w Warszawie z 7 kwietnia 1999, II SA 239/99). (…).

Przepisy prawa nakładają na Państwową Inspekcję Pracy obligatoryjny obowiązek udzielania wyłącznie informacji, czyli wiadomości o faktach mających bezpośredni związek z działalnością PIP i będących w jej posiadaniu, z wyłączeniem informacji objętych klauzulą tajności (…)”.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Szkoda, tym bardziej że wielu pracodawców boryka się z wykładnią przepisów k.p. i bojąc się wizyty inspektora pracy, wolałoby postępować zgodnie z jego wskazówkami. Na świeczniku jest znowelizowany pół roku temu art. 130 k.p. Ale nie on jeden budzi problemy.

Przykładowo: jakiś czas temu pytaliśmy inspekcję, jak zapewnić odpoczynek tygodniowy w sytuacji, gdy pierwszy dzień okresu rozliczeniowego zaczyna się w niedzielę? Tak było w maju br. Z wymienionych powodów odpowiedzi nie otrzymaliśmy i raczej nie możemy się jej spodziewać.

Czytaj również:

Zobacz: Najciekawsze interpretacje Głównego Inspektoratu Pracy w sprawach dotyczących czasu pracy opublikowanych w „Rzeczpospolitej"

Zobacz inne Wyjaśnienia urzędów z zakresu prawa pracy