Lepiej niż kampanię Kidawy-Błońskiej ankietowani oceniają kampanię Władysława Kosiniaka-Kamysza - jako najlepszą wskazuje ją 7,2 proc. respondentów - czytamy w Onecie.

Kampanię Szymona Hołowni za najlepszą uważa 5,7 proc. ankietowanych, a Roberta Biedronia - 4,4 proc. Tylko 1,4 proc. respondentów uważa za najlepszą kampanię Krzysztofa Bosaka.

32,1 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, który kandydat prowadzi najlepszą kampanię wyborczą.

Co ciekawe wyniki kształtują się zupełnie inaczej w najmłodszej grupie wiekowej (18-24 lata). Spośród ankietowanych mających mniej niż 24 lat najwięcej - 31 proc. - wskazuje, iż najlepszą kampanię wyborczą prowadzi Władysław Kosiniak-Kamysz a 15 proc. najlepiej ocenia kampanię Krzysztofa Bosaka.

Kampanię Andrzeja Dudy za najlepszą uważa 23 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 33 proc. wyborców Lewicy. 20 proc. wyborców KO za najlepszą uważa kampanię swojej kandydatki. W przypadku wyborców Lewicy kampanię Biedronia za najlepszą uważa 12 proc. ankietowanych.