Zakaz łączenia stanowiska prezydenta z jakąkolwiek inną funkcją publiczną wynika wprost z konstytucji. „Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem” - czytamy w artykule 132.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku, gdy mandat prezydenta miasta (burmistrza lub wójta), wygaśnie przed upływem jego kadencji, rozpisane muszą być przedterminowe wybory - chyba, że wygaśnie na mniej niż 6 miesięcy przed końcem kadencji lub radni podejmą uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów, gdyby głosowanie miałoby się odbyć w okresie dłuższym niż pół roku, ale krótszym niż rok do końca kadencji. Dopóki nie zostanie wybrany następca, jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez premiera - komisarz miasta.

Dowiedz się więcej: Trzaskowski nowym kandydatem KO. „Idę się bić”

Kadencja Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy kończy się w 2023 roku, w związku z tym gdyby wygrał wybory prezydenckie, mieszkańcy stolicy musieliby pójść do urn w przyspieszonej elekcji nowego włodarza miasta.

Prezydent Warszawy już raz został wybrany prezydentem Polski - gdy Lech Kaczyński wygrał głosowanie w 2005 roku. Ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył wtedy na miejskiego komisarza Mirosława Kochalskiego, a po kilku miesiącach sam go zastąpił, gdy szefem rządu był już Jarosław Kaczyński. Marcinkiewicz przegrał jednak wybory w 2006 roku z Hanną Gronkiewicz-Waltz i musiał przekazać jej władzę.