Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 12 na podstawie danych otrzymanych od 25 423 obwodowych komisji wyborczych spośród 25 423 komisji obwodowych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

Członkowie komisji wyborczej podali dane dotyczące województw, w których frekwencja wyborcza była najwyższa i najniższa. Najwięcej głosów oddano w województwach: mazowieckim (26,36 proc.), małopolskim (25,32 proc.) i podlaskim (25,16 proc.). Najmniej - w województwach: opolskim (20,6 proc.), świętokrzyskim (22,13 proc.) i lubuskim (22,65 proc.).

Najwięcej osób głosowało w Warszawie - 29,59 procent. Na drugim miejscu jest Zielona Góra (28,58 proc.), a na trzecim Toruń (28,42 proc.).

Ostatnie miejsce zajmuje Gdańsk (22,11 proc.), przedostatnie Katowice (25,92 proc.), a trzecie miejsce od końca zajmuje Lublin (26,5 proc.).

W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej, gdzie frekwencja wyniosła 53,31 proc., a najmniej - w gminie Lasowice Wielkie (13,08 proc.).

Na pierwszej, porannej konferencji prasowej członkowie PKW informowali o szczególnych warunkach tegorocznych wyborów prezydenckich. W związku z koniecznością zachowania ostrożności i częstą dezynfekcją pomieszczeń oraz miejsc, z którymi bezpośrednio stykają się głosujący, a także upałami, od rana przed lokalami wyborczymi w bardzo wielu miejscach ustawiały się kolejki.

Przedstawiono także informacje dotyczące dotychczasowych przypadków wykroczeń w stosunku do ciszy wyborczej.