Co trzeci Ukrainiec jest zaniepokojony ewentualnym wzrostem cen żywności i leków, a 20 proc. respondentów lęka się zaległości w wypłatach pensji i emerytur. 10 proc. Ukraińców uważa, iż trzeba się spodziewać problemów z dostawami rosyjskiego gazu. Takie są wyniki sondaży, które przedstawiła właśnie kijowska pracownia Rejtyng (Ranking).

Według badań, jedna trzecia społeczeństwa ukraińskiego uważa, że priorytetem władz w Kijowie w ciągu najbliższych miesięcy jest rozwiązanie konfliktu w Donbasie. Przeprowadzenie reform jest ważnym zadaniem dla co drugiego Ukraińca. Podobny odsetek respondentów chciałby wzmocnienia obronności kraju.

Walki prorosyjskich separatystów z ukraińską armią na wschodzie Ukrainy wzmogły lęki wśród Ukraińców. 20 września w Mińsku, grupa kontaktowa z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE, podpisała porozumienie o zawieszeniu broni między prorosyjskimi separatystami i ukraińską armią. Zdecydowano także o utworzeniu zdemilitaryzowanej strefy buforowej na wschodzie Ukrainy. Władze w Kijowie oskarżają jednak rebeliantów o nieustanne łamanie rozejmu.