Kapituła XX edycji Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia nominowała 14 kandydatów, którzy rozwijają myśl redaktora „Kultury" i twórcy Instytutu Literackiego w Paryżu.

Nominowani zostali: Mykoła Riabczuk – poeta ukraiński; Andrzej Peciak – badacz „Kultury", wydawca dzieł Giedroycia; Iwona Hofman – badaczka „Kultury", prof. UMCS Lublin; Swietłana Alieksiejewicz – pisarka, białoruska noblistka; Wiera Meniok – szefowa Fundacji Muzeum i Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; Piotr Kłoczowski – historyk sztuki, zastępca dyrektora Muzeum Literatury; Natalia Radzina – białoruska redaktorka serwisu Charter97.org; Henryk Wujec (pośmiertnie) i Ludwika Wujec – działacze opozycji demokratycznej w okresie PRL; Maria Kałamajska-Saeed – historyk sztuki, prof. Instytutu Sztuki PAN; Andrej Chadanowicz – poeta, tłumacz białoruski; Swietłana Cichanouska – białoruska działaczka polityczna; Dorota Janiszewska-Jakubiak – dyrektor Instytutu Polonika; Andżelika Borys, Związek Polaków na Białorusi; Saulius Skvernelis, premier Litwy.

Nagrodę „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej" ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci znakomitego redaktora i polityka, twórcy „Kultury" i Instytutu Literackiego w Paryżu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Gala ogłoszenia nagrody online odbędzie się 17 grudnia.

W poprzednim roku laureatami zostali prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz ukraiński dziennikarz i polityk, Mykoła Kniażycki. Otrzymali ją za „budowanie więzów pomiędzy Polską i Ukrainą, szczególnie Krakowem i Lwowem, konsekwentne popieranie współpracy polsko-ukraińskiej na szczeblu państwowym i samorządowym, wspieranie inicjatyw kulturalnych nakierowanych na współczesne odczytanie wspólnego dziedzictwa".

Pierwszym laureatem nagrody był prof. Jerzy Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Nagrodzeni zostali też: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2002), Andrzej Przewoźnik (2003), Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich (2004), Natalia Gorbaniewska (2005), Jerzy Pomianowski (2006), Bohdan Osadczuk (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), Zygmunt Berdychowski (2009), Agnieszka Romaszewska-Guzy (2010), Tomasz Pietrasiewicz (2011), Andrzej Nowak oraz Timothy Snyder (2012), Jan Malicki (2013), Paweł Kowal (2014), Tomas Venclova i Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (2015), Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych (2016), Andrzej Sulima Kamiński i Leon Tarasewicz (2017) oraz Adolf Juzwenko (2018).