Rozmowa dotyczyła odszkodowań zasądzanych za niesłuszne aresztowanie i skazanie.