Minister finansów, który już wcześniej zapowiadał, że podejmie korzystną dla żołnierzy decyzję, właśnie wydał specjalną decyzję ze względu na "ważny interes podatników".

W marcu tego roku miasto stołeczne Warszawa podjęło uchwałę przyznającą wszystkim żołnierzom powstania warszawskiego specjalne nagrody. Jak tłumaczył ratusz, "w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Miasto Stołeczne Warszawa postanowiło w sposób szczególny uhonorować swoich bohaterów – powstańców warszawskich, którzy walczyli o wolną Polskę i Warszawę". Nagroda w wysokości 4587,84 zł przysługuje powstańcom bez względu na miejsce ich zamieszkania. Kwota nie jest przypadkowa. – To dwukrotność 1944 zł (w tym roku wybuchło powstanie – przyp. aut.) plus podatek dochodowy w wysokości 699 zł i 84 gr – wyjaśnia Tomasz Demiańczuk z biura prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Czytaj także: Powstańcy to nie tło dla polityków

Informacja o jej ustanowieniu została przesłana 1700 żołnierzom powstania z Warszawy, Polski i ze świata, a status uczestnika powstania weryfikowali historycy Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstańcy mieli czas na zwrot kwestionariuszy do 21 maja.

W czerwcu nagrody wypłacono pierwszej grupie 977 osób, w lipcu – kolejnym 68 osobom. – Do dziś nagrody odebrało 1185 powstańców, a w przyszłym tygodniu warszawscy radni przyznają nagrody kolejnym 15 osobom – wylicza Demiańczuk.

W budżecie miasta zarezerwowanych jest na ten cel 9 mln zł.

Teresa Czerwińska, minister finansów, wydała właśnie rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród dla powstańców. Rozporządzenie nie ma uzasadnienia, jednak minister powołała się na art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, który mówi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków.

– 8 maja wnioskowała o to Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, do premiera Mateusza Morawieckiego, więc spodziewaliśmy się tej decyzji – podkreśla Tomasz Demiańczuk.

W ustawie nie są wymienione sytuacje, w których może to zrobić ze względu na „ważny interes podatnika" czy „interes publiczny". Powołują się na niego często podatnicy zalegający z podatkiem dochodowym, np. z powodu choroby czy niewypłacalności kontrahenta. Minister finansów w wyjątkowych sytuacjach podejmuje decyzje o zaniechaniu poboru podatków i robi to niezwykle rzadko.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Na przykład podobną decyzją objął osoby poszkodowane po huraganie, który przeszedł przez Polskę z 11 na 12 sierpnia 2017 r. – zrezygnował z podatku od otrzymanych przez nich darowizn. Władze Warszawy podkreślają, że nagrody nie są jedyną pomocą dla powstańców. W budynku przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie powstaje dzienny dom dla powstańców. Prace ruszyły w sierpniu, pierwszych gości placówka przyjmie w październiku. Obecnie w lokalu trwa remont, który pokryje budżet miasta. Koszty remontu oraz dwuletniej działalności placówki wyniosą 1,637 mln zł. Placówka ma być miejscem spędzania czasu dla powstańców, m.in. mają się tu odbywać warsztaty integracyjne, koncerty, zajęcia ruchowe pod okiem fizjoterapeuty.