Miasto planuje przede wszystkim wprowadzenie jednolitych zasad ustalania opłat dla lokatorów blisko 100 tys. mieszkań komunalnych. Będzie to oznaczało w centrum podwyżki, a w dzielnicach obrzeżnych – obniżki.

Teraz obowiązują stawki z 1999 r. Były one uchwalane jeszcze wówczas, gdy Warszawa była podzielona na 12 gmin i każda rada ustalała czynsz na swoim terenie. Najwięcej płacą dziś mieszkańcy dzielnic najbardziej oddalonych od centrum (np. we Włochach 7,5 zł za mkw. miesięcznie), a najmniej w centrum miasta (np. w Śródmieściu 2 zł za mkw.).

W nowym projekcie dzielnice zostaną podzielone na strefy: np. mieszkaniec ul. Targowej zapłaci więcej niż ten z osiedla na Szmulkach. Utrzymają się zniżki w lokalach niepełnowartościowych, np. mniej zapłacą najemcy mieszkań wspólnych, bez łazienki czy centralnego ogrzewania.Nowością jest wprowadzenie dodatkowych miejskich ulg dla osób najmniej zarabiających (przy zachowaniu dodatków mieszkaniowych zagwarantowanych ustawą). Na taką pomoc będą mogli liczyć lokatorzy, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 936 zł miesięcznie. Ale otrzymanie zniżki będzie poprzedzone nie tylko podaniem lokatora, ale także wizytą urzędnika w jego mieszkaniu. Rabat będzie udzielany na 12 miesięcy.