4-5 listopada kolejna odsłona 6. edycji Kongresu 590 w Podkarpackiem!

Kolejna odsłona 6. edycji Kongresu 590 zagości w Podkarpackiem – Rzeszowie i Jasionce - w dniach 4-5 listopada br.

Banki solidarnie stawiły czoła pandemii

Zadania banków centralnych w kontekście minimalizowania skutków ostatnich kryzysów były tematem panelu „Rola banków centralnych", który odbył się podczas Kongresu 590 w Warszawie.

Kongres 590 świadectwem siły polskiej gospodarki

Zakończyła się 6. edycja Kongresu 590 „Nowe możliwości” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wraz z Prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellen wziął udział w organizowanym w ramach Kongresu Polsko-Austriackim Forum Ekonomicznym „Green Future.”

Decyzje pracodawców mają wpływ na demografię

Polityka państwa i kształtowanie zachowań obywateli to jedna strona medalu, związana z próbami odwrócenia niekorzystnych trendów w demografii. A druga, bodaj równie ważna strona, to działania firm.

Jak pogodzić rozbieżne interesy świata

Transformacja energetyczna jest nieunikniona. Świat musi zejść ze ścieżki narastającego obciążenia planety i eksploatacji zasobów. Pytanie o sposoby i koszty zmian. Odpowiedź będzie jednym z głównych punktów COP26 w Glasgow.

Bez biznesu państwo nie zrealizuje transformacji

Transformacja energetyczna nie powiedzie się bez wykorzystania naturalnych przewag, którymi dysponuje sektor prywatny.

Wodór, wiatr, słońce, biogaz. Energia się zazielenia

Transformacja energetyczna sprawia, że zmieniają się stare aksjomaty dotyczące surowców. Dla budowy bardziej efektywnych, nowoczesnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku gospodarek potrzebne są nowe rozwiązania.

Przyspieszenie cyfrowe impulsem dla gospodarki

Pandemia przemodelowała sposób funkcjonowania znacznej części społeczeństwa. Na zmiany muszą odpowiadać zarówno decydenci prowadzący politykę gospodarczą, jak i przedstawiciele biznesu.

Na obawy odpowiadamy polisami

Pandemia uzmysłowiła wszystkim, że w każdej chwili musimy być gotowi na nieoczekiwane zagrożenia. Nie brakuje też takich wyzwań, które pojawiły się już wcześniej wraz z przemianami cywilizacyjnymi i dotyczą dziś każdego z nas.

Zmiany oznaczają nowe szanse

Prezydenci Polski i Austrii oraz przedstawiciele biznesu obu krajów rozmawiali w Warszawie o wyzwaniach stojących przed naszymi państwami oraz o perspektywach współpracy dwustronnej i rozszerzaniu jej na nowe dziedziny.

Cyfryzacja receptą na postpandemiczne czasy

Kryzys wywołany pandemią Covid-19 ustawił w życiu publicznym nową listę priorytetów. Na pierwszym planie znalazły się tematy związane ze zdrowiem publicznym i osobistym, a to z kolei postawiło nowe wyzwania zarówno przed strukturami państwa, biznesem, jak i każdym z nas.

Inwestycje i popyt napędzają wzrost

Prezesi największych spółek Skarbu Państwa dyskutowali o kierunkach rozwoju biznesu w świecie po pandemii, wielkich inwestycjach oraz szansach na skok rozwojowy Polski.

Rynki pozaeuropejskie szansą na dywersyfikację eksportu

Rynki zwane trzecimi są bardziej odległe i trudniejsze do zawojowania, ale można na nich uzyskać wyższą marżę, zyskać rzesze nowych klientów i tym samym zupełnie inną skalę biznesu. Warto jednak swe kontrakty zabezpieczyć.

Startuje drugi dzień Kongresu 590!

Wydarzenie rozpocznie wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o godz. 9.50.

Gospodarki przyszłości też będą potrzebowały surowców

Polska potrzebuje zdefiniowania na nowo polityki surowcowej, tak by odpowiadała ona współczesnym wyzwaniom.

Startuje Kongres 590!

Impreza, zaliczana do kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju, skupi się na siedmiu obszarach tematycznych: nowe państwo, nowe rynki i sektory, demografia, zdrowie, nauka wraz z sektorem B+R oraz budowa nowego obrazu Polski.

Rusza 6. edycja Kongresu 590!

We wtorek 5 października 2021 roku rusza 6. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Nowe możliwości”.

Zielona transformacja gospodarki potrzebuje szerokiej współpracy

Europa, jako pierwszy kontynent, chce do 2050 roku stać się neutralna dla środowiska. Dlatego potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu, która będzie służyć przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.