Za nami 5. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Polska/świat startujemy”!

Ponad 200 ekspertów i liderów różnych branż w ciągu dwóch dni Kongresu 590 dyskutowało nad najważniejszymi dla polskiej gospodarki tematami.

Kompetencje techniczne przeżywają renesans

Nowe technologie wkraczają do coraz większej liczby branż. Pociąga to za sobą zmiany na rynku pracy. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników z zawodów technicznych.

Są duże szanse na mocne odbicie eksportowe w najbliższym czasie

Polski eksport oparł się skutkom pandemii. Rodzimi przedsiębiorcy wykazali się elastycznością oraz pewnością dostaw na zagraniczne rynki. To powinno zaprocentować. Eksperci spodziewają się wzrostu eksportu. Czas też na nowe rynki.

Korzyści z fuzji Orlenu z LOTOSEM może odnieść cały kraj

Zdaniem uczestników dyskusji połączenie państwowych gigantów paliwowych będzie korzystne nie tylko dla obu firm, ale także dla konsumentów, gospodarki, budżetu państwa oraz wizerunku Polski za granicą.

Zielona transformacja gospodarki potrzebuje szerokiej współpracy

Europa, jako pierwszy kontynent, chce do 2050 roku stać się neutralna dla środowiska. Dlatego potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu, która będzie służyć przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.