Dezinformacja w energetyce

Rosjanie swoimi działaniami starają się zaburzyć poczucie bezpieczeństwa w Polsce i innych krajach europejskich, aby zablokować pomoc dla Ukrainy, uważają eksperci.

Szeroka dyskusja o bezpieczeństwie w regionie i pomocy dla Ukrainy

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Forum Polsko-Ukraińskie, rozmowy o przyszłości Polski i regionu Trójmorza, a także o wsparciu dla Ukrainy – to główne punkty jesiennej odsłony 7. edycji Kongresu 590, która odbyła się w Rzeszowie.

Przyspieszenie cyfrowe impulsem dla gospodarki

Pandemia przemodelowała sposób funkcjonowania znacznej części społeczeństwa. Na zmiany muszą odpowiadać zarówno decydenci prowadzący politykę gospodarczą, jak i przedstawiciele biznesu.

Przygotowujemy się do uniezależnienia się od rosyjskich dostaw

Jeśli chodzi o zapasy gazu i infrastrukturę przesyłową to jesteśmy w lepszej pozycji, niż wiele krajów w Europie - mówi Paweł Majewski, prezes zarządu ENEA S.A.

Jakie będzie tempo transformacji energetycznej w Polsce

Bezpieczeństwo dostaw może chwilowo wpływać na priorytety działania, ale główny kurs na zieloną energię się nie zmienia.

Zielona transformacja powinna być sprawiedliwa

70 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla – na Zachodzie to średnio kilkanaście procent. Koszty zmian dla społeczeństwa będą więc u nas o wiele wyższe, dlatego Polska oczekuje wyrównania szans.

Polska wymiana handlowa z Trójmorzem szybko rośnie

Coraz szersza współpraca pomiędzy biznesem z dwunastu krajów Inicjatywy Trójmorza jest ze wszech miar pożądana. A Ukraina zyskała tydzień temu status partnera uczestniczącego w tej Inicjatywie.

Zielonej transformacji nic nie powstrzyma

Dobrym odzwierciedleniem aspiracji sektorowych są partnerstwa na przykład w dziedzinie fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej – mówi Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Czy atom to panaceum dla Polski

Część ekspertów i przedstawicieli przemysłu przekonuje, że energia atomowa, szczególnie z małych reaktorów, to jedyny słuszny kierunek.

Połączony koncern będzie solidnym graczem

Po przejęciach Lotosu i PGNiG staniemy się graczem, który będzie rywalizować z konkurentami w pełnym zakresie swej działalności – mówi Marek Garniewski, ekspert w Biurze Relacji Inwestorskich PKN Orlen.

Fundamenty stabilnego wzrostu

Na Kongresie 590 bardzo mocno wybrzmiała siła polskich przedsiębiorstw działających także poza krajem, choć często pod zagranicznymi markami.

Instytucje finansowe wspierają polską gospodarkę

Seria kryzysowych szoków w ostatnich latach sprawiła, że znacznie wzrosła rola dużych spółek Skarbu Państwa w stabilizowaniu polskiej gospodarki, wspieraniu rodzimych przedsiębiorców, promowaniu innowacji technologicznych czy wdrażaniu projektów dotyczących transformacji energetycznej.

Nie możemy rezygnować z ochrony klimatu

Wojna w Ukrainie przyniosła dylemat, czy ważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne, czy redukcja emisji. Zdaniem ekspertów trzeba odpowiedzieć na oba te wyzwania jednocześnie.

KGHM zmierza w kierunku atomu

Koncern uważa, że nie należy brać pod uwagę unijnych wątpliwości dotyczących energetyki jądrowej, tylko trzeba konsekwentnie pracować nad polskimi projektami w tym zakresie.

Polska stawia na Trójmorze

Wiodącym tematem Kongresu 590 jest w tym roku współpraca państw regionu w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Czy transformacja przyspieszy

Konieczność odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji jasno pokazała skalę uzależnienia Europy od ich importu.

Kongres 590 pod hasłem „Łączymy wszystkich” rusza 22 czerwca

Jednym z głównych tematów 7. edycji Kongresu 590 są wyzwania energetyczne – najważniejsze zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym.

Kongres 590 pod hasłem „Łączymy wszystkich”

Siódma edycja Kongresu 590 odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wydarzenie połączy tematy dotyczące Polski oraz krajów Trójmorza, koncentrując się na zacieśnianiu relacji gospodarczych i politycznych, a przede wszystkim wzmacnianiu bezpieczeństwa wszystkich państw w regionie.