O godz. 10 na scenie głównej - Scenie Liderów - zostaną przedstawieni najwięksi płatnicy CIT - TOP10 za 2020 w Polsce. Wydarzenie odbędzie się z udziałem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

O tej samej godzinie na Scenie Debat 2 odbędzie się panel "Mam wpływ na swoje życie i zdrowie". Myślimy o zdrowiu jako o braku choroby. Ale zdrowie to coś, o co trzeba się troszczyć każdego dnia. Dziś, po krytycznym okresie pandemii, troska o nie nabrała szczególnej wagi. Dotyczy to także edukacji prozdrowotnej. Powinna uświadamiać, że to, jak długo będziemy żyli w dobrym zdrowiu, zależy także od nas – od naszego stylu życia i od tego, jak o siebie dbamy. Podczas panelu zaproszeni eksperci porozmawiają o odpowiedzialności społecznej w kontekście postaw Polaków wobec zdrowia, o tym jak długość życia w zdrowiu może wpływać na naszą gospodarkę, jak budować wartość społeczną dbania o zdrowia, co możemy zrobić, aby zapewnić dobre życie w zdrowiu nam i naszej rodzinie. O tym wszystkim oraz o wnioskach płynących z raportu PZU „Masz wpływ na swoje życie” rozmawiać będą: Adam Niedzielski, Minister Zdrowia; Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie; dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Naczelny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Joanna Bensz, prezes Longevity Center.

O godz. 13 na Scenie Debat 1 eksperci porozmawiają na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju – w jaki sposób standardy ESG zmieniają perspektywę biznesową spółek giełdowych? W panelu wezmą udział: Anna Lutek, Dyrektor departamentu Public Relations i Komunikacji ENEA S.A.; Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Pekao S.A.; Karol Wolff, Dyrektor, Biuro Strategii i Projektów Strategicznych, PKN ORLEN S.A. oraz Tomasz Wiśniewski, Zastępca Dyrektora, Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW S.A.

Wszystkie panele i wystąpienia będą transmitowane na stronie kongres 590.pl.