Ich znaczenie z całą ostrością uświadomiła nam rosyjska agresja na Ukrainę i konieczność uniezależnienia się od rosyjskich dostaw ropy i gazu. Nie wolno jednak zapominać o pogłębiającym się kryzysie klimatycznym, który każe wszystkim krajom sięgać po alternatywne, czyste źródła energii, tak aby odejść od paliw kopalnych i zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Właśnie na ten temat będą rozmawiać uczestnicy panelu „Polska w drodze do neutralności energetycznej”. W dyskusji wezmą udział: Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii; Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA; Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący pion finansowy, oraz Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych PKN ORLEN.

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna w regionie Trójmorza będą przedmiotem dyskusji, w której udział wezmą: Georgii Dubinskiy, wiceminister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy; Marek Suski, poseł RP, przewodniczący Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, oraz Lucas Nosek, współzałożyciel Gigafund i PayPal, inwestor w SpaceX Elona Muska. Dyskusję poprowadzi Bret Kugelmass, prezes Last Energy.

Transformacja sektora energetycznego to jedno z największych wyzwań stojących przed polską gospodarką po 1989 roku. Wydzielenie konwencjonalnych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma zapewnić spółkom z sektora możliwość przeprowadzenia bezpiecznej transformacji, a w konsekwencji zagwarantowania konkurencyjności polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie. O tym, jak będzie zmieniał się TAURON w perspektywie 2030 roku, opowiedzą członkowie zarządu grupy w panelu „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło”.

O NABE jako kluczowym elemencie realizacji rządowego planu transformacji energetycznej w Polsce rozmawiać będą podczas panelu o tym samym tytule: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, oraz dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej, ekspert współpracujący z PKEE.

Oprócz odnawialnych źródeł energii sposobem na powstrzymanie kryzysu klimatycznego może stać się energetyka jądrowa, która wciąż wywołuje wiele kontrowersji, w tym obawy o jej bezpieczeństwo, koszty i szkodliwość odpadów jądrowych. Wszystkie te kwestie będą się starali wyjaśnić uczestnicy panelu „Czy energetyka jądrowa może powstrzymać kryzys klimatyczny?”: Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON SA; Piotr Podgórski, dyrektor naczelny ds. transformacji KGHM Polska Miedź SA; Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, oraz prof. Ludwik Pieńkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i ekspert KGHM Polska Miedź SA. Debatę poprowadzi Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.

Paliwem przyszłości może stać się wodór, ale jak zrobić, aby dotychczasowe deklaracje i zobowiązania zostały wprowadzone w życie i stały się funkcjonującymi rozwiązaniami? O tym będą rozmawiać uczestnicy panelu „Wodorowa przyszłość czy wodorowe złudzenia?”, który odbędzie się w drugim dniu kongresu. W dyskusji wezmą udział Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA; Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG SA; Grzegorz Kotte, wiceprezes zarządu ds. technicznych ENEA Wytwarzanie, oraz Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Bura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN SA.

Strategicznymi Partnerami wydarzenia są: Enea SA, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PKN ORLEN.

Partnerami Głównymi Plus są firmy: PKO Bank Polski, Grupa PZU i Grupa TAURON.

Partnerzy Główni to: Pekao SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.