Opinia partnera: Alior Bank

Prędko okazało się, że jednym z podstawowych sposobów zapewniających efektywne życie społeczne w czasie pandemii i postpandemii jest cyfryzacja na szeroką skalę. Kluczowa stała się zwinność biznesu. Chęć i umiejętność zmiany podejścia do klientów i prowadzonej działalności są dziś czynnikami, dzięki którym firmy są w stanie utrzymać się na wymagającym rynku.

Przejście z offline do online

Pandemia Covid-19 spowodowała, że tradycyjny handel detaliczny, instytucje finansowe, w tym również banki, jak i korporacje stanęły w obliczu ogromnych wyzwań. Firmy musiały poradzić sobie z kwestiami związanymi między innymi z organizacją pracy i wydajnością. Bardzo dobrze z pojawiającymi się trudnościami poradził sobie cały sektor bankowy, który od dłuższego czasu wprowadzał nowe standardy w cyfryzacji. Na przykładzie Alior Banku mogę potwierdzić, że kluczowa w tym zakresie okazała się umiejętność ciągłego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko usprawniły wewnętrzne procesy w organizacji, ale odpowiadały na oczekiwania społeczeństwa, które w czasie pandemii się zmieniły.

Konsumenci są coraz bardziej cyfrowi i poszukują produktów i usług, które nie angażują w znaczący sposób ich uwagi. Dlatego w Alior Banku nieustannie poszukujemy nowych możliwości na interakcję z klientem i kształtujemy oferty zgodnie z jego stylem życia i pojawiającymi się zdarzeniami. W odpowiedzi na te założenia stawiamy na rozwijanie w ofercie nowych, pozafinansowych usług. Już teraz klienci mogą skorzystać z wachlarza pomocnych rozwiązań. W czasie pandemii zyskali m.in. dostęp do zakupu ubezpieczenia za pomocą aplikacji mobilnej, usług telemedycznych, cyfrowego podpisu w zdalnym procesie podpisywania umów czy wsparcia voicebota.

Technologia w służbie biznesu i społeczeństwa

Jednym z liderów „skoku cyfrowego", rozwoju govtech i procesów digitalizacji jest branża usług finansowych. To właśnie ona wspiera cyfrowy dostęp do najważniejszych rządowych programów gospodarczych oraz społecznych. Mając na uwadze doświadczenia bankowe, można przyjąć, że właściwe wykorzystanie nowych technologii w innych sektorach będzie motorem napędowym zmian rozwojowych i gospodarczych na kolejne lata.

Obecnie świat cyfrowy bardzo mocno przenika poszczególne obszary działalności bankowej. Nowoczesność instytucji finansowych nie ogranicza się jednak tylko do udostępniania kolejnych nowinek technologicznych, ale również pozwala wykorzystywać je do wspierania pozytywnych zmian społecznych.

Digitalizacja ma dziś głęboki wpływ na codzienne życie obywateli. Zapewnia im między innymi dostęp do usług zdrowotnych i informacji, a także transparentną komunikację z otoczeniem – instytucjami, dostawcami usług czy współpracownikami. I choć pęd ku cyfryzacji naszego życia był widoczny już wcześniej, to dopiero pandemia okazała się motorem napędowym tego procesu. Ten kierunek zmian będzie utrzymany, a zdobyte w czasie tego kryzysu doświadczenia można wykorzystywać w różnych gałęziach gospodarki i usług.

Już teraz można zakładać, że dostawcy produktów i usług będą zmierzać w kierunku oferty, która w centrum uwagi stawia klientów i ich doświadczenia. Zapewnia im ona wybór kanałów zgodnie z preferencjami i pozwala na swobodne przechodzenie z jednego na drugi bez zakłóceń. W przypadku banków możliwe jest oferowanie klientom wygody kanałów cyfrowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości kontaktu z pracownikami instytucji, który jest ważny dla budowania relacji i zaufania. Ich pomoc będzie cenna szczególnie dla tych, którzy dopiero wkraczają w świat nowoczesnych rozwiązań i oczekują od banku wskazówek, jak z nich bezpiecznie korzystać.

W stronę zrównoważonego rozwoju

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 sprawiło także, że działania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG) znalazły ważne miejsce w długofalowych strategiach wielu organizacji z odważnymi zobowiązaniami i celami. Liderzy biznesu rozumieją, że zrównoważony rozwój to nie tylko chwilowy trend, ale konieczność wprowadzania trwałych zmian w strukturach kierowanej przez nich organizacji.

Nie ma wątpliwości, że osiągnięcie celów zgodnych z założeniami będzie wymagało od nich przemodelowania sposobu działania oraz zbudowania na nowo relacji z klientami, partnerami, inwestorami. Pewne jest jednak, że firmy, które uzyskują zadowalające rezultaty w zakresie ESG, są mniej ryzykowne i mają większe szanse na sukces w dłuższej perspektywie. Ekonomiczny interes, który zakłada stabilne przychody, musi uwzględniać wpływ decyzji biznesowych na otoczenie i przyszłość.

Biorąc pod uwagę powyższe, Alior Bank chce stawiać na efektywne oraz przyjazne dla społeczeństwa oraz środowiska procesy i narzędzia. Stąd nasze działania związane z poszanowaniem dla klimatu, zielonych wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Wierzę, że jako jeden z liderów rynku finansowego w Polsce, partner biznesowy dla wielu polskich przedsiębiorstw, a także znaczący pracodawca, przyczynimy się do stworzenia najwyższych standardów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zupełnie nowego obrazu naszego kraju.

- Iwona Duda, prezes Alior Banku

Opinia partnera: Alior Bank