Można policzyć, że na inwestycje w infrastrukturę, przedsiębiorczość, energetykę, ochronę środowiska, cyfryzacje i sprawy społeczne otrzymamy 66,8 mld euro. Fundusze zapewnią regionom najpotężniejsze narzędzie do budowania zrównoważonej infrastruktury, która ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zwalczania nierówności społeczno-ekonomicznych. Środki te, zwłaszcza po pandemii, są ważnym narzędziem do odbudowy i umocnienia gospodarki. W jaki sposób można byłoby najbardziej efektywnie wykorzystać te środki? Które kierunki odbudowy gospodarki po pandemii muszą być priorytetowe? Jak zapobiec marnotrawieniu pieniędzy publicznych?

Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwane podczas panelu „Regiony w nowej perspektywie finansowej", który odbędzie się w ramach VI Europejskiego Kongresu Samorządów. W dyskusji wezmą udział: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz oraz dwoje posłów na Sejm – Marek Sowa (przewodniczący Podkomisji Stałej do Monitorowania Wykorzystania Środków Unijnych) i Monika Falej (zastępca przewodniczącego Podkomisji Stałej Finansów Samorządowych).

Europejski Kongres Samorządów regularnie przyciąga najważniejsze postacie krajowych i zagranicznych samorządów, władz centralnych oraz biznesu.

W poprzednim, V EKS, udział wzięło ok. 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. Do 2019 r. kongres odbywał się w Krakowie. W dniach 6–7 grudnia po raz pierwszy samorządowców z całej Europy gościć będą mazurskie Mikołajki. Głównym partnerem wydarzenia będzie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VI Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 6–7 grudnia 2021 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

materiały prasowe