Chodzi o nowe, wspólne z PKP Polskie Linie Kolejowe, przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pod nazwą BRIK (Badania Rozwój Infrastruktura Kolejowa). Jest ono częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a konkretnie poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki".

Centrum i PKP PLK wyłożyły na przedsięwzięcie BRIK łącznie 50 mln zł (po 25 mln zł). Pieniądze te będą do wzięcia wyłącznie przez konsorcja firm i jednostek naukowych (lub tylko tych ostatnich) na projekty obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe związane z infrastrukturą kolejową. Chodzi o konsorcja, w skład których będzie wchodziła co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie pięć podmiotów. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Dziś (9 października 2017 r.) w Warszawie w Symulatorze Dyżurnych Ruchu i Łączności spółki PKP Polskie Linie Kolejowe odbył się specjalny briefing prasowy dotyczący ogłoszenia konkursu BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. Wzięli w nim prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR, Włodzimierz Żmuda, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji w PKP PLK oraz prof. Łukasz Szumowski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaś już od 30 października do 29 grudnia br. Centrum będzie przyjmowało wnioski od konsorcjów w konkursie BRIK.

Więcej o wspólnym przedsięwzięciu NCBR i PKP PLK w rozmowie wideo z Jakubem Murawskim, koordynatorem przedsięwzięcia BRIK w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 13 października 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.