W piątek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne obywatela, który domagał się dostępu do informacji publicznej.

Konkretnie chodziło o numery telefonów prezydenta RP i prokuratora generalnego.

Wnioskodawca, powołując się na przepisy konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o zobowiązanie prokuratora generalnego RP do podania mu i opublikowania numerów telefonów służbowych stacjonarnego i komórkowego, „pod którymi organ jest osiągalny, telefony odbiera".

Wnioskodawca wystąpił też o podanie mu bezpośredniego telefonu służbowego (stacjonarnego i komórkowego) prezydenta RP.

Numery telefonów nie zostały mu udostępnione. Mężczyzna nie dawał za wygraną i poskarżył się na bezczynność. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie tej się jednak nie dopatrzył. Uznał, że numery telefonów służbowych nie stanowią informacji publicznej.

Takiego samego zdania był NSA. Zauważył, że nie ma definicji ustawowej pojęcia „numer telefonu". Odwołując się do Wikipedii, jest to ciąg cyfr identyfikujących abonenta telefonicznego, których wybranie powoduje zestawienie połączenia z żądanym abonentem. Jak podkreśliła sędzia NSA Monika Nowicka, znajomość numeru telefonu umożliwia połączenie, czyli kontakt głosowy. Numer telefonu służbowego to tylko informacja techniczna. Przy czym o tym, jakie informacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, decyduje organ.

NSA zauważył, że jeśli dzięki numerowi służbowemu wnioskodawca chce uzyskać inne informacje publiczne, powinien wskazać to we wniosku. Wówczas kwestia ta będzie analizowana pod kątem tego, czy jest to informacja publiczna i czy można ją udostępnić. Wyroki są prawomocne.

Sygnatura akt: I OSK 2607/14 I OSK 2458/14