Jak informuje ZUS, dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość zyskali również świadczeniobiorcy - osoby, które otrzymują z ZUS zasiłki, emerytury, renty.

- Potwierdzenie, które klient sobie wygeneruje to dokument elektroniczny, podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej ZUS i nie wymagający już podpisu pracownika ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To znaczne ułatwienie dla tych, którzy potrzebują np. zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty – dodaje.

Wygenerowany dokument może zawierać informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, a także wysokości wypłat. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego wymaga. Można również wygenerować zaświadczenie z informacją, że z ZUS nie dostaje się żadnego świadczenia.

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS trwa zaledwie kilka minut. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje oraz film instruktażowy, w jaki sposób to zrobić. Z możliwości takiej skorzystało już ponad 8 mln osób.