Mieszkanie komunalne: uchwała wymuszała przyjęcie drugiego proponowanego lokalu - wyrok WSA

Nie można było wykreślić z listy oczekujących na zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego osoby, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia proponowanego lokalu.

Publikacja: 02.03.2020 07:15

Mieszkanie komunalne: uchwała wymuszała przyjęcie drugiego proponowanego lokalu - wyrok WSA

Foto: AdobeStock

Oznaczałoby to, że faktycznie wymusza się na uprawnionych osobach przyjęcie drugiego z zaproponowanych lokali – ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

W 2009 r. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie zmieniła własną uchwałę z 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Jeden z dwóch dodanych przepisów przewidywał, że w razie odrzucenia propozycji najmu lokalu mieszkalnego wyposażonego przynajmniej w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną taka osoba zostaje przesunięta na ostatnie miejsce na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu komunalnego. Drugi mówił, że po dwukrotnym odrzuceniu propozycji najmu lokalu osoba umieszczona na liście oczekujących traci uprawnienia do zawarcia umowy najmu.

Powołując się na ten przepis, burmistrz miasta wykreślił Stefanię P. (dane zmienione) z listy osób oczekujących na zamianę mieszkania komunalnego.

Czytaj także: Sędzia Schab zajmuje mieszkanie komunalne

Żaden z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów nie daje podstaw do skreślenia z tego powodu z listy osób oczekujących na zamianę lokali komunalnych – napisała lokatorka w skardze do WSA w Białymstoku. Wyjaśniła, że chce zamienić na większy obecny lokal socjalny, który zajmuje wraz z dwójką dzieci. Pierwsze z proponowanych mieszkań było jednak tak małe, że nie można było wstawić trzech łóżek. Drugie ogrzewał wyłącznie piec kaflowy, a oboje dzieci są chore na astmę. Nadal spełnia jednak warunki do ubiegania się o lokal z zasobów mieszkaniowych gminy: ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz niski dochód. Bez wyraźnego upoważnienia ustawowego rada miasta nie może tworzyć kryteriów, które ograniczają prawa mieszkańców do otrzymania pomocy mieszkaniowej.

WSA przyznał jej rację. W ocenie sądu przepis uchwały przewidujący skreślenie z listy osób oczekujących na mieszkanie z powodu dwukrotnej odmowy zawarcia umowy najmu wykracza poza delegację ustawową. Jest też sprzeczny z celami ustawy o ochronie praw lokatorów i obowiązkami gminy. Sprzeczna jest zatem również sankcja dla osoby, której przysługuje lokal komunalny. Wprowadzenie do uchwały dodatkowego warunku powoduje, że mieszkańcy spełniający przesłanki ustawowe ubiegania się o pomoc mieszkaniową zostają pozbawieni możliwości jej uzyskania.

Dlatego sąd odmówił zastosowania wspomnianego przepisu uchwały i stwierdził nieważność aktu burmistrza miasta. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Bk 699/19

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Sądy i trybunały
TSUE wydał wyrok na reformę polskiego sądownictwa
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Partia Ziobry krytykuje sędziów za udział w marszu. "Mamy polityków w togach"
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
Sądy i trybunały
Sędzia Michał Laskowski: Prezydent nie jest strażnikiem konstytucji