Obecne przepisy niewystarczająco regulują funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego i pomijają możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła więc projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Nowe przepisy mają uprościć procedury powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad. Projekt trafi do Sejmu.