Uchwałę "Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT" zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

W lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu zdecydował o unieważnieniu uchwały radnych w gminie Klwów. Uzasadniając decyzję, sąd stwierdził, że częścią polskiej tradycji jest tolerancja, a miarą dojrzałości danej społeczności sposób traktowania przez nią grup mniejszościowych. Sąd uznał także, że wskazanie grupy osób jako niepożądanych jest poważnym naruszeniem zasad państwa praworządnego.

W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od tego orzeczenia.