- Komitet Polityczny na mój wniosek ustalił obniżenie o 20 proc. poselskich i senatorskich pensji, wprowadzone zostaną limity obniżające zarobki wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów oraz ich zastępców - mówił na początku kwietnia Kaczyński.

Była to reakcja na burzę medialną, jaką wywołało ujawnienie wysokości premii dla członków rządu Beaty Szydło.

Prezes PiS zapowiedział też wówczas, że konstytucyjni ministrowie, którzy otrzymali nagrody, przekażą je na cele społeczne, na rzecz Caritas.

Projekt trafił już do Sejmu. Dzięki niemu budżet państwa ma zaoszczędzić ok. 13 mln zł rocznie.

W obecnym stanie prawnym uposażenie posła i senatora odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Projekt PiS zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20%, zakładając, że wynagrodzenie będzie wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Jednocześnie projekt zakłada, że na niezmienionym poziomie pozostaną środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju i będą one wynosić 25 procent wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta parlamentarna).

- Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów – wskazano w uzasadnieniu.