Potrzebne odrębne stanowisko IOD w Służbie Cywilnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwróciła się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w strukturach służby cywilnej inspektora ochrony danych na odrębnym stanowisku.

Publikacja: 25.04.2019 12:38

Potrzebne odrębne stanowisko IOD w Służbie Cywilnej

Foto: 123RF

Obecnie brakuje takiego stanowiska w tabeli grup stanowisk urzędniczych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Ta luka utrudnia właściwe wywiązywanie się z obowiązku określonego art. 37 ust. 1 lit. a RODO - uważa dr Edyta Bielak – Jomaa, prezes UODO.

Czytaj też: RODO w instytucjach publicznych - rozmowa z Edytą Bielak-Jomaa

Urząd Ochrony Danych Osobowych ma sporo sygnałów w tej sprawie. Z powodu nieuwzględnienia stanowiska „inspektora ochrony danych" w tabeli grup stanowisk urzędniczych, często praktykowane jest rozwiązanie przypisywania jego obowiązków w formie dodatkowych zadań już zatrudnionym pracownikom. Jak twierdzi UODO, sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na poziom ochrony danych osobowych, przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz prawidłowe wypełnianie przez inspektora ochrony danych jego podstawowych zadań.

W swoim wystąpieniu dr Edyta Bielak –Jomaa podkreśliła, że inspektor ochrony danych powinien być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny, a obowiązkiem kierownictwa podmiotu publicznego jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia IOD, w tym zapewnienie aby:

- podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu podmiotu publicznego (art. 38 ust. 3 RODO),

- miał zapewniony udział we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych (art. 38 ust. 1 RODO),

- nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania zadań (art. 38 ust. 3 RODO),

- nie został odwołany lub ukarany za wypełnianie przez niego jego zadań (art. 38 ust. 3 RODO),

- nie otrzymywał innych zadań i obowiązków, jeśli mogłyby one spowodować konflikt interesów (art. 38 ust. 6 RODO).

Prezes UODO uważa, że prace w celu uzupełnienie wykazu stanowisk urzędniczych odnoszącego się do korpusu służby cywilnej o stanowisko IOD trzeba podjąć jak najszybciej.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek