Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z prac legislacyjnych zmierzających do likwidacji urzędu Rzecznika Finansowego, który jak pisze, udziela skutecznej i wymiernej pomocy konsumentom w relacjach z przedstawicielami instytucji finansowych.

- W sytuacji połączenia kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organu administracji rządowej, nad którym nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów) z uprawnieniami Rzecznika Finansowego, dostrzegam konflikt, który może prowadzić do wyważania przez Prezesa UOKiK interesów publicznych z indywidualnym interesem konsumenta – wskazał zastępca RPO Maciej Taborowski.

Czytaj także:

Rzecznik finansowy po ćwierć wieku do likwidacji