Pisemne opinie marszałek Witek przedstawiła w rozmowie z TVP Info, jednak ich treść nie została ujawniona.

Opinie wydano wówczas w związku z odrzuceniem przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosku grupy posłów PO o reasumpcję głosowania.

Czytaj także: Reasumpcja, której nie powinno być

- Zapoznałam się z pięcioma pisemnymi opiniami, wprawdzie sporządzonymi w 2018 r. przy podobnej okoliczności, czyli reasumpcji głosowania. Są to zewnętrzne opinie zamówione przez Małgorzatę Kidawę-Błońską i Sławomira Neumanna i dwie opinie jeszcze sporządzone w tamtym czasie przez Biuro Analiz Sejmowych - wyjaśniała Elżbieta Witek, pokazując dokumenty do kamery.

Jak oświadczyła, opinie zostały napisane przez prof. Sławomira Patyrę, prof. Ryszarda Piotrowskiego i prof. Sabinę Grabowską.

Marszałek zwróciła też uwagę na treść uchwały Sejmu z 2003 r. w sprawie reasumpcji głosowania. Wskazała, że podpisali się pod nią ówczesny marszałek Marek Borowski i wicemarszałek Donald Tusk.

- Organem uprawnionym do oceny przesłanki, czy wynik głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu budzi uzasadnione wątpliwości, co skutkować może reasumpcją głosowania, jest marszałek Sejmu - zacytowała fragment uchwały.