- W 2020 r. Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia około 63,5 mld zł – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Rok wcześniej było to 63,8 mld zł, a w 2018 r. 62,2 mld zł.

– W 2020 r. Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia prawie tyle samo co rok wcześniej. Zachowanie przez klientów ochrony jest kluczowe, bo pandemia nie oznacza, że zwykłych, codziennych szkód zdarza się mniej – skomentował te wyniki Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 39,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. 17,4 mld zł z tego to ubezpieczenia na życie (w tym o 10 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych), 14,5 mld zł ubezpieczenia komunikacyjne (OC+AC), a około 7,8 mld zł pozostałe ubezpieczenia.

– Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, wyniki odzwierciedlają niestety zwiększoną śmiertelność w Polsce w 2020 r. Wartość świadczeń z ochronnych ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku o ponad 10 proc. – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

– W 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili łącznie prawie tyle samo odszkodowań i świadczeń, co rok wcześniej. Różnica nie przekracza 3,5 proc. Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi była bardzo podobna do tej z 2019 r., mimo mniejszego ruchu pojazdów. O ile średnia składka za ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych spadła z 523 zł do 500 zł, to wartość średniej szkody wzrosła z 7,8 tys. zł do 8,2 tys. zł – dodaje Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Z podsumowania wyników rynku ubezpieczeniowego w 2020 r. wynika ponadto, że ponad 87 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu. Prawie 17 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

PIU zwraca ponadto uwagę, że w zeszłym roku branża ubezpieczeniowa mocno zaangażowała się w pomoc w walce z pandemią. W kwietniu Izba opracowała 14 rekomendacji dla klientów w trudnej sytuacji finansowej. Obejmowały one posiadaczy pojazdów, kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, ponad 4 tys. touroperatorów, kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych, biorących udział w likwidacji szkód oraz lekarzy i ratowników medycznych.

W listopadzie 18 firm ubezpieczeniowych podjęło decyzję o sfinansowaniu dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu, przez pół roku 100 dodatkowych konsultantów jest do dyspozycji osób poszukujących informacji związanych z pandemią i zakażeniem koronawirusem. W przedsięwzięciu wzięli udział: Allianz, Aviva, Axa, Compensa, Credit Agricole Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Generali, Interrisk, MetLife, PKO Ubezpieczenia, Grupa PZU, Saltus, TUW TUW, Uniqa, Unum, Vienna Life, Warta i Wiener.