Polisy dla obrotów handlowych ważne w kryzysie

W 2022 r. ubezpieczyciele należności ubezpieczyli 710,9 mld zł obrotów. To wzrost o 10 proc. w porównaniu z 2021 r.

Publikacja: 12.04.2023 03:00

Polisy dla obrotów handlowych ważne w kryzysie

Foto: Adobe Stock

Polska Izba Ubezpieczeń podliczyła, że zakłady ubezpieczeń zebrały w 2022 r. 1,072 mld zł składki od polis związanych z ubezpieczeniem obrotów handlowych. To o 18 proc. więcej w stosunku do roku wcześniejszego. Wzrost wynika przede wszystkim z ubezpieczenia znacznie wyższej ekspozycji, rozumianej jako łączna wartość limitów kredytu kupieckiego, przyznanych odbiorcom ubezpieczanych firm. Ekspozycja wzrosła aż o 26 proc. rok do roku.

Polisy objęły obroty krajowe o łącznej wartości przeszło 552,8 mld zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. To równocześnie o 67 proc. więcej niż w 2015 r. – wtedy było niespełna 331 mld zł. Wartość obrotów eksportowych objętych w zeszłym roku ubezpieczeniem przekroczyła 158 mld zł i było to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2015 r. to o 57 proc. więcej – wtedy było 100,7 mld zł. Łącznie ubezpieczone obroty handlowe zamknęły się w kwocie 710,9 mld zł.

Ubezpieczyciele należności wypłacili w zeszłym roku odszkodowania o łącznej wartości 219,6 mln zł, o 49 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak działa polisa?

– Wzrost wypłat w ubezpieczeniach należności wynika z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu z 2020 r., kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza. Gorszą płynność w gospodarce potwierdza także łączna wartość należności skierowana w ubiegłym roku do windykacji polisowej, która wyniosła aż 1,323 mld zł. Nie wszystkie kwoty skierowane do windykacji zamieniają się w szkody. Znacząca część z nich zostaje ostatecznie uregulowana. Jednak wielkość ta świadczy, że wiele przedsiębiorstw płaci swoim dostawcom w ostatnim możliwym momencie – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. W opinii ekspertów rynkowych pogorszenie się sytuacji płatniczej utrzymuje się także w pierwszym kwartale bieżącego roku.

PIU przekonuje, że szczególnie teraz, w coraz trudniejszych warunkach makroekonomicznych, ubezpieczenia należności są ważne dla stabilności gospodarki. Wsparcie firm przez zakłady ubezpieczeń polega m.in. na dostarczaniu informacji gospodarczej, pomocy w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego w odniesieniu do poszczególnych odbiorców towarów i usług, uczestniczeniu w procesie windykacji, a przede wszystkim na wypłacie odszkodowań w razie braku płatności za fakturę. Dzięki tak szerokiej pomocy firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się mimo słabszej koniunktury gospodarczej.

Zdaniem Izby znaczenie ekonomiczne ubezpieczeń należności widać także w ujęciu wieloletnim. Od 2015 r. wartość łącznej, ubezpieczonej ekspozycji uległa podwojeniu, a łączna wartość ubezpieczonych obrotów wzrosła o 65 proc. – Świadczy to o wzroście znaczenia tego typu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców – przekonuje PIU.

Tłumaczy przy tym, jak wygląda ubezpieczenie należności handlowych. – Standardem wśród przedsiębiorców jest sprzedaż produktów i usług z odroczonym terminem płatności, czyli stosowanie kredytu kupieckiego. Ubezpieczenie należności handlowych zapewnia firmom ochronę finansową w przypadku strat wynikających z niewypłacalności kontrahentów. Co więcej, dzięki know-how ubezpieczyciela, przedsiębiorstwo otrzymuje profesjonalny i stały dostęp do monitoringów informujących o aktualnej kondycji finansowej kontrahenta – wyjaśnia Izba.

KUKE rośnie mocniej

Przy okazji podsumowania przez PIU sytuacji na rynku ubezpieczeń handlowych w 2022 r., swoimi osiągnięciami pochwaliła się państwowa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wartość ubezpieczonych przez KUKE należności sięgnęła 145,7 mld zł, z czego 52,8 mld zł (36,2 proc.) to objęte ochroną transakcje eksportowe polskich przedsiębiorców. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość ubezpieczonych obrotów krajowych zwiększyła się o 39,4 proc., a eksportowych o 70,9 proc.

– W KUKE kolejny rok rośliśmy zdecydowanie szybciej niż konkurencja, zwiększając nasze udziały w segmencie ubezpieczeń eksportowych do jednej trzeciej, przy czym jako jedyni udzielamy ochrony dla transakcji sprzedaży wartości kilku miliardów złotych rocznie na rynki o podwyższonym ryzyku oraz odpowiadamy za ok. 20 proc. ubezpieczeń należności krajowych i rynku należności ogółem – komentuje Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Polska Izba Ubezpieczeń podliczyła, że zakłady ubezpieczeń zebrały w 2022 r. 1,072 mld zł składki od polis związanych z ubezpieczeniem obrotów handlowych. To o 18 proc. więcej w stosunku do roku wcześniejszego. Wzrost wynika przede wszystkim z ubezpieczenia znacznie wyższej ekspozycji, rozumianej jako łączna wartość limitów kredytu kupieckiego, przyznanych odbiorcom ubezpieczanych firm. Ekspozycja wzrosła aż o 26 proc. rok do roku.

Polisy objęły obroty krajowe o łącznej wartości przeszło 552,8 mld zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. To równocześnie o 67 proc. więcej niż w 2015 r. – wtedy było niespełna 331 mld zł. Wartość obrotów eksportowych objętych w zeszłym roku ubezpieczeniem przekroczyła 158 mld zł i było to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2015 r. to o 57 proc. więcej – wtedy było 100,7 mld zł. Łącznie ubezpieczone obroty handlowe zamknęły się w kwocie 710,9 mld zł.

Ubezpieczenia
Wydatki na polisy zdrowotne w górę
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Ubezpieczenia
Lloyd's of London gotów ubezpieczać transporty ukraińskiego zboża Morzem Czarnym
Ubezpieczenia
Ceny polis szkolnych zaczynają się od kilkudziesięciu złotych
Ubezpieczenia
Więcej wydajemy na ubezpieczenia
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Ubezpieczenia
Znów dobry kwartał i półrocze Grupy PZU
Ubezpieczenia
Coraz droższe pakiety medyczne. Nawet o kilkadziesiąt procent