Polisy dla obrotów handlowych ważne w kryzysie

W 2022 r. ubezpieczyciele należności ubezpieczyli 710,9 mld zł obrotów. To wzrost o 10 proc. w porównaniu z 2021 r.

Publikacja: 12.04.2023 03:00

Polisy dla obrotów handlowych ważne w kryzysie

Foto: Adobe Stock

Polska Izba Ubezpieczeń podliczyła, że zakłady ubezpieczeń zebrały w 2022 r. 1,072 mld zł składki od polis związanych z ubezpieczeniem obrotów handlowych. To o 18 proc. więcej w stosunku do roku wcześniejszego. Wzrost wynika przede wszystkim z ubezpieczenia znacznie wyższej ekspozycji, rozumianej jako łączna wartość limitów kredytu kupieckiego, przyznanych odbiorcom ubezpieczanych firm. Ekspozycja wzrosła aż o 26 proc. rok do roku.

Polisy objęły obroty krajowe o łącznej wartości przeszło 552,8 mld zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. To równocześnie o 67 proc. więcej niż w 2015 r. – wtedy było niespełna 331 mld zł. Wartość obrotów eksportowych objętych w zeszłym roku ubezpieczeniem przekroczyła 158 mld zł i było to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2015 r. to o 57 proc. więcej – wtedy było 100,7 mld zł. Łącznie ubezpieczone obroty handlowe zamknęły się w kwocie 710,9 mld zł.

Ubezpieczyciele należności wypłacili w zeszłym roku odszkodowania o łącznej wartości 219,6 mln zł, o 49 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak działa polisa?

– Wzrost wypłat w ubezpieczeniach należności wynika z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu z 2020 r., kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza. Gorszą płynność w gospodarce potwierdza także łączna wartość należności skierowana w ubiegłym roku do windykacji polisowej, która wyniosła aż 1,323 mld zł. Nie wszystkie kwoty skierowane do windykacji zamieniają się w szkody. Znacząca część z nich zostaje ostatecznie uregulowana. Jednak wielkość ta świadczy, że wiele przedsiębiorstw płaci swoim dostawcom w ostatnim możliwym momencie – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. W opinii ekspertów rynkowych pogorszenie się sytuacji płatniczej utrzymuje się także w pierwszym kwartale bieżącego roku.

PIU przekonuje, że szczególnie teraz, w coraz trudniejszych warunkach makroekonomicznych, ubezpieczenia należności są ważne dla stabilności gospodarki. Wsparcie firm przez zakłady ubezpieczeń polega m.in. na dostarczaniu informacji gospodarczej, pomocy w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego w odniesieniu do poszczególnych odbiorców towarów i usług, uczestniczeniu w procesie windykacji, a przede wszystkim na wypłacie odszkodowań w razie braku płatności za fakturę. Dzięki tak szerokiej pomocy firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się mimo słabszej koniunktury gospodarczej.

Zdaniem Izby znaczenie ekonomiczne ubezpieczeń należności widać także w ujęciu wieloletnim. Od 2015 r. wartość łącznej, ubezpieczonej ekspozycji uległa podwojeniu, a łączna wartość ubezpieczonych obrotów wzrosła o 65 proc. – Świadczy to o wzroście znaczenia tego typu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców – przekonuje PIU.

Tłumaczy przy tym, jak wygląda ubezpieczenie należności handlowych. – Standardem wśród przedsiębiorców jest sprzedaż produktów i usług z odroczonym terminem płatności, czyli stosowanie kredytu kupieckiego. Ubezpieczenie należności handlowych zapewnia firmom ochronę finansową w przypadku strat wynikających z niewypłacalności kontrahentów. Co więcej, dzięki know-how ubezpieczyciela, przedsiębiorstwo otrzymuje profesjonalny i stały dostęp do monitoringów informujących o aktualnej kondycji finansowej kontrahenta – wyjaśnia Izba.

KUKE rośnie mocniej

Przy okazji podsumowania przez PIU sytuacji na rynku ubezpieczeń handlowych w 2022 r., swoimi osiągnięciami pochwaliła się państwowa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wartość ubezpieczonych przez KUKE należności sięgnęła 145,7 mld zł, z czego 52,8 mld zł (36,2 proc.) to objęte ochroną transakcje eksportowe polskich przedsiębiorców. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość ubezpieczonych obrotów krajowych zwiększyła się o 39,4 proc., a eksportowych o 70,9 proc.

– W KUKE kolejny rok rośliśmy zdecydowanie szybciej niż konkurencja, zwiększając nasze udziały w segmencie ubezpieczeń eksportowych do jednej trzeciej, przy czym jako jedyni udzielamy ochrony dla transakcji sprzedaży wartości kilku miliardów złotych rocznie na rynki o podwyższonym ryzyku oraz odpowiadamy za ok. 20 proc. ubezpieczeń należności krajowych i rynku należności ogółem – komentuje Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Polska Izba Ubezpieczeń podliczyła, że zakłady ubezpieczeń zebrały w 2022 r. 1,072 mld zł składki od polis związanych z ubezpieczeniem obrotów handlowych. To o 18 proc. więcej w stosunku do roku wcześniejszego. Wzrost wynika przede wszystkim z ubezpieczenia znacznie wyższej ekspozycji, rozumianej jako łączna wartość limitów kredytu kupieckiego, przyznanych odbiorcom ubezpieczanych firm. Ekspozycja wzrosła aż o 26 proc. rok do roku.

Polisy objęły obroty krajowe o łącznej wartości przeszło 552,8 mld zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. To równocześnie o 67 proc. więcej niż w 2015 r. – wtedy było niespełna 331 mld zł. Wartość obrotów eksportowych objętych w zeszłym roku ubezpieczeniem przekroczyła 158 mld zł i było to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2015 r. to o 57 proc. więcej – wtedy było 100,7 mld zł. Łącznie ubezpieczone obroty handlowe zamknęły się w kwocie 710,9 mld zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
PZU wypłaci sowitą dywidendę za 2023 r.
Ubezpieczenia
Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę
Ubezpieczenia
Najwyższa waloryzacja składek od 15 lat. "Na papierze" jesteśmy 15 proc. bogatsi
Ubezpieczenia
Duża luka ubezpieczeniowa w Polsce. Oto czego nie ubezpieczamy
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Ubezpieczenia
PZU dobrze rozpoczęło rok. Jest jednak problem z OC od aut
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży