Allianz musi też sprzedać część tego funduszu, który wprowadził w błąd inwestorów odnośnie do podejmowanego przez nich ryzyka.

Należące do AGI US strukturyzowane fundusze alfa miały chronić inwestorów przed krachem na rynku , ale zamiast tego straciły 7 miliardów dolarów na początku pandemii, przypomina Bloomberg. W pierwszym kwartale 2020 roku straty pięciu takich funduszy wyniosły od 49 proc. do 97 proc. wartości a dwa spośród nich zostały wówczas zlikwidowane.

Przyznanie się do winy to rzadkość w przypadku ugód firm finansowych z amerykańskimi prokuratorami. Dwa lata temu uczyniła to firma z grupy Goldman Sachs w związku z jej rolą w skandalu 1MDB.