Wniosek o unieważnienie uchwały został złożony przez Manchester Securities Corporation, który uznał ją "za sprzeczną z dobrymi obyczajami i mającą na celu pokrzywdzenie powoda - akcjonariusza spółki".

"Sąd Okręgowy w Warszawie (...) ogłosił wyrok w sprawie (...), którym uchylił w całości uchwałę (...) zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku (...)" - głosi komunikat.

Wyrok nie jest prawomocny i PZU podało, że złoży wniosek o jego pisemne uzsadnienie. Po jego otrzymaniu rozważy podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

"Nie komentujemy tego wyroku, czekamy na jego pisemne uzasadnienie. Jest duże prawdopodobieństwo, że odwołamy się od orzeczenia" - powiedział Reuterowi rzecznik PZU Michał Witkowski.